Πρωτοσέλιδο Έθνος: Μάχη για το χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
~ πωπω
25 ιονΝιαν 2οι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: ΜΙΟ?
ι.3ο€
νννννν.εττιτισε.αΡ
ι ι  κι ιν*ιιιΠιΜιΜ ξ" ιιιΞιυιΜΕΜ νιπαντων=·ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜιιιιιιιΙι:ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΜιλμινιΜιιιιιιιιιιι:ιιιιιι:ιιιιιιιιιιΜι:ιι·ιιιιιιιιειιιΜι Μι  Μ
ΟΛΕΣ οι ΑΝΑῖΡ0ΠΕΣ ΣΕΟ ΑΣΦΑΛ'Σῖ|Κ0
` Δ__  
Αποσυρει η κυβερνηση τι5 αυξπσει5 εισφορων σε κυριε5 και επικσυρικε5 »42-43
"ΑΛΛ'Α · ΗΠΑ ε=π
πι τι·  
ΠΕ ῖ|Σ Υ"υ|(Μ"ΕΣ
Ολονυχτιο παζάρι του Αλέξη Τσίπρα
με Γ ιοὑνκερ, Ντραγκι και Λαγκαρντ
για να κλείσουν τα μέτωπα σε ΦΠΑ,
συντάξει8 και χρηματοδότηση
Ι Υψηλοί τόνοι από το Παρίσι
ι για την αποκόλυψπ παρακολουθπσπ5 τριών προέδρων τπ5 Γαλ·
λίαε από την Ν5Α. »20. 29
ΜΟΥΣΕ'Ο ΕΛ. ΒΕΝ|ΖΕΛΟΥ
Στο φωε τα
άγνωστα κειμήλια
του εθνόρχπ
ιστορικό εκθέματα στο
ανακαινισμένο μουσείο. »ια-Β
των κγΡιΑκΗ Με το €ΘγΝΩ·Σ
"ΜΜΜ" | ΛΟΝΥΧΤΙΕΣ διαπραγματεύσειε στιε Βρυξελλεε
Σνι°ΓΜΦειΣ Ν ε(1ρΟ[ με νέα συναντηση του πρωθυπουργου Αλ. Τσί| πρα με Ζ.-Κλ. Γιουνκερ, Μ. Ντραγκι και Κρ. Λαγκαρντ¦
το ΑναγνωΟτε5 υστερα από μαραθώνιο διαβουλεύσεων για να βρεο' _ θουν πλαίσιο λυσιι8 στα ανοιχτα μέτωπα και κοινό5
. τόποε στο θέμα του χρέουε.
ο) ι δι Ο
_`ψ¦ὶ ι)
ΟΛΟ το ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο ΤΟΥ
ΜΑΡΑΘΩΝ|0Υ ΣΤ|Σ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ »4-9
ΜΕΤΡΑ · ΣΟΚ
οι... ΜΗΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΤΩΝ ΜΝΕ|ΣΤΠΝ. 
ΝΔ' Τ' ΔΠΔ|ΤΟΥΝ