Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Η Ευρώπη της ντροπής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ο (συμφωνια μονο για... ενηλικους)
εΒΔοΜΑΔιΑιΑ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ι ΣΑΤιΡικι-ι |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ εοι-ιΜεΡιΔΑ 
Μ.τοροπτἰΚἱ.ει ιιτπιιπι 25 ιονιιιον του χ ππιι¦ 2€ ο. πιο 7 Ξ
ΠΡ0ΣΗΑΩΜΕΝΗ ΣΤΗ θΑΝΑΤΗΦ0Ρ0 ΣΥΝΤΑΓΗ, ΕΠ|ΜΕΝΕ| ΣΤΗ ΣΥΝΤΡ|ΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Ευρώπη
της ντροπιις
Ρ Απαιτεί ««εκτέπεσπ» μισθωτών και συνταξιούχων απαΜόσσοντας από τα Βόρπ τούς έχοντες
Ρ Νυχτερινό θρίΜρ. Συνεχής συνεδριάσεις Τσίπρα - θεσμών, Ευτοει·ουρ και Συνόδου Κορυφής
Ρ 3, 4
“““·“
τ ·ΠΕΜΕΝοΜΕ ΜΝΝΗΝοΝ·ο·
κ Ν / Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα