Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σύγκρουση μνημονίων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ δ ΣΪ[ΪΣ“ι.ι Έ. ζ|ἶ[ἶ“ζ*
ΦΟΡΟΣ Ι3%
· Ε^ΕγΘΕρΟΣ ΣΕ ΑΓΡοτικΕΣ
η ΕΠ|Δ0Τ|-|ΣΕ|Σ. η
ι ' Γ ΑΠΟΖ|·|Μ|ΩΣΕ|Σ
| η 7 Στο τραπέζι και η κατάργηση
Ί της επιστροφής ΕΦΚπετρελαίου
δ: ΠΠ Ε|Δ|Κ0 ΕΝΘΠ0
γε . 
. ό κογβογΜηΛΗΣ
χ ΞΗΛΩΝΕι
· ΔιοικΗτΕΣ
· ΝΟΣΟΚΟΜΕ|ΩΝ
ΜΕ Τ|Σ |Δ|ΕΣ
ΑΝΤ||(Ε|ΜΕΝ|ΚΕΣ ΑΞ|ΕΣ
. ΣΕ4ΛΝτι
Γ|ΛθΔ0ΣΕ|Σ
Η ΠΛΗΡΩΜΗ
   _ _   ταγΕΝΦιΑΦ
Μ η Λ
Μ Μ ····· ·'· ο ···· ·
η ΜΜΜ”
"Μ ΜΜΜ· Ο 13
β η. ··““ω::.Μ Ο 0 ' ' Ο 0 · · “βιο 7 οι
|ιΜΐ ' ' 0 "00 ' ' '0' '0
ΜΤΒ-“ά · · ο ··· α·
 ΓΕΡΜΑΝ||(ΟΣ ΔΑ|(ΤΥ/ΧΟΣ Π|ΣΩ 
τρώω ΑΠΟ Τ|Σ «ΡΟΥ|(ΕΤΕΣ» ΤΟΥ ΔΝΤ 
|ωῷΜ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ^"0κΜγψΗ ΤΟΥ Ε Τ . . . 40.000 ανήῆικες κανουν
 _ έκτρωση κάθε χρόνο
' · Λ
' ' ·
Ο Ο Ο Ο Ο 0 Ο Ο Δ ›. ζζ _ μ ζ  ;Ξ_; _
ο “ ο ι. · ο . οι ΗΠΑ παρακοῆουθούσαν
. · ο ο Ο Σιράκ, Σαρκοζί, 0ῆαντ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα