Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Εμπλοκή με το ΔΝΤRecognized text:
. Ε|(ΡΗ|(ΤΙ|(0 ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
μι Βουλευτέ5 του ΣΥΡ|ΖΑ
γ · απειλουν με ανταρσια
' θεμα κομματικής πειθαρχίας. α
πειλώντας ακόμη και με εκλογες.
θέτει η κυβερνηση σε βουλευτές
ΠΤΩΣΗ ΕΩΣ 1.500 ΑΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Μεγάλη «Βουτιό»
στι5 Βόισει5 για ΑΕ' - ΤΕ'
Η παταγώδης αποτυχία των υπο- βασεων. 0 αριθμός των αριστούψηΦίων σε Μαθηματικα. Φυσική χων μειώθηκε κατά 50% σε όλες
και Αρχαία Φερνει «βουτιά» των τις κατευθύνσεις > σελ. 27
οι οποίοι απειλούν να καταψηφίσουν τη συμφωνία που θα έρθει
στη Βουλή > σελ. 25
Υπουργείο Οικονομικών
Προς Παραταστι
εως 20 Ιουλίου
για τις δαλὡσεις
οταν εφορια
Ο Εχουν υιισβληθε|μσλις 1,8 εκατ
δηλώσεις σε συνολο 6 εκατ > σελ. 7
Το ΣΑΒΒΑΤΟ Η
ΔΩΡΕΑΝ Με τΗΝ  “
Μι ιιι:·|
ο Ι] ιει·ιε
τεΞΗ>
Γ ξ:`
Το όγδι κι βιβλίι ι:
Φωτογραφία σε σέπια
Μυστικα και Με", Προδοσία
και έρωτας, σε ένα επικό μυθιστόρημα
ΟΗΗΟΝΟ$
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ'
τΑ ισα κοΡνοΑιΑ
ι ΝΒ ΜοΝτεΑΑ
 ΑποἩΣΔιεσΝειτ
. ...1. εκθετειτ
.  μ τη: τεΝεγιιτ κΑι
” ~ τα:εΑτιΑειΑτ
Βετο στις Προσλήψεις και σε αυξήσεις Φόρων - εισΦορὡν
Βμιιλοκιί με το ΔΝΤ
ΣΠεὐὅει αιφνιδίως στις Βρ υξέΜες ο ΑΑ. Τσιπρας
για συναντιισιι με Γ ιοόνκερ, Λαγκάρνι, Ντρανκι
Θ· η. .
Φ Σε οριακό σημείο οι διατιραγματεύσεις λίγες ώρες Πριν
ακό το κρίσιμο Ε)ιιι·οἔι·οιιρ
° Το Ταμείο αιιειλεί ακόμα
και με αιιοΧωριισιι, εαν δεν
γίνουν δεκτοί οι όροι του
Φ Βλτιίδες για άρση του αδιεξόδου στην έκτακτα τετραμεριί συναντηση >σελ. 3
Ανακαιατόξει5 σε αγαθό-υπηρεσίε5
Σαρωτι κε5
σναημήσεσ
φερνει ο ΦΠΑ
Ο Αυξήσεις στα ξενοδοχεια. τις στινκσινωνιες,
«Ναι» στπ συμφωνία από την αγορό
Αλμα ί 5¦©©%
στο ΧΑ. σε δύο
συνεδριόσει5
Η Πορεία Ο Ο επιχειρηματικός
τα σασκεαασμένα και μεταποιημένα φόΦι- το" Γενικού κόσμος αντιδρά
μα, τις ιτιηρεσιες υγείας από ιδιωτικές κλινι- ω Δείκτη θετικά στην προσεγ
κές, καθώς και τη διασκέδαση _ ' Ι' ' Ι ή' μιση Ελλαδας 
δανειστών
ΚΥΜΑ ΑΚΡΙΒΩΣ αναμενε- σύστημα θα προκληθούν αυξή- ° Αναπ"ξΜκά "ω"
ται να πυροδοτήσουν οι αλλα- σεις τουλαχιστον 8.85% σε ζητούν ΣΕΒ! ΕΒΕΑ'
νες στο καθεστως του ΦΠΑ. όλα τα μεταποιημένα. συσκευ- ,
που Προτείνει η κυβερνηση. Οι ασμενα και κονσερβοιιοιημενα £”Μρ°|° Β(Φρ°ζ°“ν
επιχειρήσεις δηλώνουν ότι τρόφιμα. καθώς θα μετατα- Φόβ°"ς ”α όαση
αδυνατούν να απορροΦήσουν γούν στον συντελεστή 23% Μ και αύξηση της
το πρόσθετο κόστος. Με το νεο από 13% σήμερα > σελ. 4 '“““ Μ'
ανερνιας› σελ. 5. 9
Νέα «ένεση» ρευστότητας στις τράπεζες από την ΕΚΤ »στο