Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
24 06
Ποτέ' ΕΒΟΩβ,ὰΜἑ!ι τον
@Ντἑ ιαΜκ ὰ υπ <
  “Β  ς· ΠΑΩκΩΩασουΜ£
γ*   ιιηοΜοιικΕ ΜΜΜ( Μι «ΕΞΕΤΑ2Α|2
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΑΕΑΗ - ΚΑΕ ΠΑΟΚ γ 
Χ ΑΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 346 | ΤΕΤΑΡΤΗ 24/06/2015 |Τ|ΜΗ:1¦30€
ὰ οικοΝΩΜιΔιιτ 
ἔσω “   λ
ΔΕΠ Ξ  ΗΑΘΛΗΤικΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
ο ΝΩΠΩΑ
ΣΤΑ τ οΛιιτ τον ιιΑ
*ΜΡ ο ΡὅΜι·ιιΝ ὁ
0ΛΣΕΝ
Ο Φρόνκο ΑντριόσεΒιτς
είνοι στην «κόντρο»
5 με τον κόουτς του ΠΑοκ¦
ς οῆῆό θέῆει νο ζήσει
την οτμόσφοιρο 54 ,η
της Τούμπα τι” ,κ
Θο ι·ιόει κοτευθείον
στην 0ῆῆσνδίο '
Η Ι' | _
το ΣΙΕΜ»
τΩΝἴΡοΑτΩΝ
 «ΑΠΕΝ軦
ΑΣ0| ΤΟΥ
«ΜΗ Μ0ἴΜ!ΜΤΕ τογΝτοΡ ~
ΠΑ τογΝτοΡ» .ι Ε
7- ι ι
ΣΤΑ ΣκΑΡιΑ Φ|Α|κ0 ΜΕ Μ|'|Ρ|Ζ (ΑΡΧΕΣ |0ΥΑΗ) · |'|ΑΑ| Γ|Α ΚΑΤΣΕ Ο' |'|'ΑΑ0|!
ε  ΠΑ' Κ'|'ΕΣΛ ;¦
“   οἔ·:Π^ ΜΝ ΜΑΜ!
_ στοκ? ·
“ ·~ Ι ο :ιΛΜι·ιΔΡιιΣ
Αποχοιρέτησε
τους συμηοίκτες του
σ'στη¦Μόῆμε κοι είπε
4 27 έτι υπογρόφει Δστον ΠΑοκ Ι Α ¦
Α"0 |'|Ρ0ΤΑΣΕ|Σ κ· Ά
'Σω' ΣΤΟΝ ΑΡΗ η
Η οξιοπιστἰο του Ι
Λόσκσρη, δίνει τη” Λ?
δυνστότητο εηιῆογής
Άριστη
συνεργοσίο ”
0 τιΑτιΑοΑΝΑΣΑκι-ιΣ:
..τΕΛΕιΩΣΑΝ Η
ψιΞΜΑτΑ¦ιἩΜΜΕ ε 
ΠΑ ΜΕτΜἰηΦΕΣ» @ΗΜ `
ΕΝτοΝι-ι ΦΗΜ0Λ0Γ|Α τιΑ ΑονΡὲΛιὁ( ΝὲἐΡΕι  «Μη» ΔεΝ`γΜρχει «ΔΕγτΕΡοΣ ΜΒ»
ΞΗΣΜΕ  "ΤΑ ΝΕΑ ΕΜ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ  ΤΕΜΑκ"ΜΗΣΕ|ΡΣ Η|Β@|ῖ|ΜΜΗΜΩΝ
- Το οξίζει 
Τ_-ΣτιιΝ τΗΝο ι
' ο «Λουκι Λουκ»
Μ^ιἶιΑτΑι(ι-ιΣἑῆογ
'χΡοΝογ ΕΥΡΩΠΗ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα