Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Έσπασαν τα κοντέρ... των εξετάσεωνRecognized text:
 ΣΥΜΦΩΝ|ΛΜΕΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ
_ Καζόνι έτοιμο
 να εκραγεί
ιιιιΖι με ιηιι
28 Ο | ΟΥ ΕΜΗ ΜΜΜ
“εθνικη ιη
ιιωιιεηηιιιιΕιιιι
σουκου
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ αοεΕ ΟΡ
ΜΕ ΤΟΝ
ΑΓΓΕΛ|ΟΦΟΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡ|ΑΚ|·|Σ
Ι Ύ ο Σνι>ιΖΛ
ννννννεςε|ἰοίοτοεΩι
ΦΛν εΠτοΩρόρος
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 |ΟΥΝ|ΟΥ 2Οί5 ί ΕΥΡΩ
 Ξ κι; ιζ;;;ιΕι ΕΜ  ;;; ;;1]:ιίίί1ίἑ
ΔΗ ί! ' ι ο Ι  _
Ε σ " ο σ ο ν κόβουν χρηματα
Ι από τον 0ΛΣθ για
τι5 συγκοινωνία
. . . ι:ι σελ. ι3
των εξ ετα σεωνηῦ
θΘ.  . ·
Μι “τιμ Με Μι  γεύτηκαν χτε5 χιλιόδε5 μετακομίζουν στα πανεπιστημιακό αμφι- 
μαθητέ5, που όχι μόνον είδαν του5 κόπου5 του5 θέατρα. Αριστούχοι από τη θεσσαλονίκη
να δικαιώνοντσι, σλλό βρέθηκαν και στο βαθμο- μίλησαν στον «Α» για τι5 πανελλαδικέ5
λογικό... ρετιρέ, πετυχαίνοντα5 όριστε5 επιδόσει5. εξετόσει5, την προετοιμασία του5, τι5
Υστερα από μία δύσκολη χρονια, με εντατική προ· σγωνίε5 και τα όνειρό του5, λίγη
σπόθεια και πολλη μελέτη, καταφέρνουν, όπω5 όλα ώρα μετό τη χτεσινή αναρτηση των
δείχνουν, να πόρουν το εισιτήριο για την τριτοβόθ- βαθμολογιών.
μια εκπαίδευση και από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ι:ι πλη-9
Εξιχνιόστηκε ληστεία με
λεία 44.000 ευρώ σε
βόροε 42χρονη5
Ο σελ. '2
ΔικλΣτιιι>ιλ
Πανω από 80.000 οι
φορολογικέ5 υποθέσει5
που εκκρεμούν σελ. το
Δημήτρης Δημητρακόπουλος Αλίκη Καρκόλα
ί9.5ί 0 μόριο ί9.33ί μόριο
ε_Χ[1ΝἩ,¦  
011; ο ω;; μεσω;
Αντιδρόσει5 για τα
σχέδια κατόργηση8
του σταθμού
ΙΜ Βενιζέλου
 ΝΕγἶνει σταθμός - μουσείο προτείνει ο πρώην γενικός γραμματεας
>Δῆμοσίων1ργων¦Στρ.Σιμόπουλος . . Ο ΣΟΠΠδό$
 ;     τερμοτοφύλοκ05
ἐΜΨΠΡἑθΜῖἔἑ ο · και χρηματοδοτηση κλείνει στον ΠΑΟΚ
“9 Μ· Η λ;  - Σ ' πι οελ.|0 ι:ι οελ.24