Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: 22 φορο - μέτρα 7,9 δισ. ευρώ!Recognized text:
Με ι Σήμερα, γύρω στη ί το μεσημέρι, ·Μ
Δ σ  αναρτώνται οι βαθμολογίες των 4-8
Ι ε . πανελλαδικών εξετάσεων στα Μ
Ξ  λύκεια της χώρας. Παράλληλα, μια;; “
Ι μος για την οριστική υποβολή
των μηχανογραφικών δελτίων
  των υποψηφίων για τα πανεπι
σελ. 8 στήμια και ΤΕ'
   ανοίγειαποσήμερα καιο...δροΗ
'09ΟΟΟΟΟΟ·'ΟΟΟΟΟΟ'·ΟΟΟΟΟΟΟ'··0ΟΟ·
'- ψ'ιι Η'
,Μωβ ηρθε
2 η· 'ι
"ΜΜι·ς 
··¦·γ:γ)`γ μ
νννννν.εαο|ίοίοτοεῳ^ . Η . Ι
ΤΡ|'|'|·| 23 |ΟΥΝ|ΟΥ ΖΟί5 η ί ΕΥΡΩ
22 φ"°°'“έϊΡ“ 
7.9 δισ. ευρώ! ι
ή στα κονδυλια
δέ Π °£λ.9
“μηΓ:“ι:.μειει1ιε:ιτι; να δώσει μέχρι τέλου5 τη μαχη τη5 δια
ηραγμύτευαη5, για μία συμφωνία που θα οδηγήσει στην έξο
Εκοιμίιθη στη
δο απότην εποχη των μνημονίων και θα θέτει τι5 βύσει5 για
αναπτυξη με κοινωνικη δικαιοσύνη εντύ5 τη5| Ευρωζώνη5, θεσσαλονίκΠ0
ηροσηλθε χτε5 το βραδυ ο ηρωθυηουργοε, Δλεξη5 Ταιηρα5, ¦ ¦
στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφη5 τη5 ΕΕ για την Ελλαδα, την νεοεκλεγε[5 μΠἙρ9"0λπ"5
πολιτικη συζητηση στο ανώτατο επίπεδο, που έγινε μεταξύ Κεφαλληνια5 Γερασιμοε!
των Ευρωπαίων ηγετών. ο πω. ι8- ι9 Π σελ_ γο
οεεεκιιοκικιι
Τζαζ ρυθμοί στο
θέατρο κήπου
σελ. 23
“ η “· Ι = Δπατη με αεροπορικα
>. ,ως  .η ϊ . ° εισιτηρια Μ Λ Ι
Στα ί5 χειρουργικα τραπέζια που έχουν στηθεί σε Υπόθεση απάτης μἶαερ0Π0ρ|κἀ ἶ|σ|Ἑήρ|α' τα Νέα αγ0_ Ι ε οκομοΠβο
 ξενοδοχείο, στο κέντρο της πολης, 40 κορυφαίοι ραζ0νταν με Κλεμμενες Π'στωτ'κες καρτες! εξ'χν'σστηκε Π ΜΠροΟυτον
απο τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Εκπαίδευση στα χειρουργικό Ελληνεςκαιξὲν0ιεΜημ0νεςεκπωδεΜνΜς ι:ι σελ. ι3 στην Ευρώπη
συναδέλφους τους, στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς
τραπέζια... ξενοδοχείου για ἔργοΣχολείαανοδοςκσι^μΦιβλγνο· Τ , Ζ , Μιτου
Ι ει ους, Πί)υ ανοι ε Τις Π0ρΤες “του )(Ϊες και ο    |       
λ 27 ί λ. Η | ¦
80 οφθαλμΜρω$ επουργηΜω“κ Μου σε τη5... Κεντρικη5 Μακεδονια5 Π αελ.9 ι:ι τη. τα