Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μνημόνιο - σοκ. Μειώσεις συντάξεων, αυξήσεις φόρων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡἙβλἐ
- η!" ΣογιιιΡιιΡοιιΜιιΕΛικοι
.Ε^ΕγΘΕροΣ Δ Ζε   ΣιοκοιιιιΜΕρικι
ς  Χ|ΛΗ-0ΥΡ0ΥΓ0ΥΑΗ
Η δὐνὰ Ἡ; 
τίπο.έΒΕ%ο ΜΑΤΣ 57 114
ἐξ ἑ ``;  Ψ ' _ ΧΑ' ΒΠΑ|Β|Α-ΠΕΡΠΥ
ΑΓ Ε¦Βἔο
τἈἑ¦ΔΣ Με
μουσεία μέσα) κοινΜλοὐς εργασία(
Ι _ “ε
ε|ωσε|8 Ρ  ` '
Ι 8 ' . ΜΜΜ
.- ,, ΜΜΜ““^“'“Ε·Ἑ:Ψ““"ΨἘἶΐΜ“ ~
συντα εων  ...ω
' ί` ΞΡ|'ΑΣ|ΑΣ
ολη η ΑΣΤΑ Με Ξ
ΤΗΝ κλΤΔΝΟΜΠ _
2.323
ΠΡΟΣΛΗΨΗ»!
ΣΕ ΜΟΥΣΕ|Α
Για 5μηνη εργασία - Αυξημένη Πριμοδότηαη για ανέργους άνω
των 45 ετών
› ΕΠιβολή εισφοράς ασθενείας 5% Που μειώνει
τις αΠοδοχές αΠό 6,6€ έως 26,3€ μηνιαίως
Τ||Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΣ||1ΡΑ - ΚΑΜΜΕΝθΥ
Το Μαξίμου Παραδέχεται «η Πρότασή μας
δεν έχει σχέση με το Πρόγραμμα του ΣΥΡ|ΖΑ». Οι ΑΝ.ΕΑ. αΠειλούν με καταψήφιση
για τον ΦΠΑ στα νησιά και οι σκληροί του
_ ΣΥΡ|ΖΑ αναμένουν το Πολυνομοσχέδιο _
› Μειώσεις αΠό 4,87€ έως 23€ το μήνα λόγω
αύξησης της εισφοράς ασθενείας αΠό 4% σε 5%
› ΠερικοΠές αΠό 16% έως 40% για όσους
φεύγουν Πριν αΠό τα 62 και αυξήσεις
στα όρια ηλικίας αΠό το 2016
ΒΟΜΒΕΣ ΑΠΟ ΠαγΝκΕΡ-ΜΕΡκΕΛ
«Δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για το
ελληνικό χρέος. Το θεωρούμε... λεΠτομέρειες.
Φοροκαταιγιδα ύψους 2 δισ.€ με μεταταξη Προθεσμία 48 ωρών για συμφωνία»
/ Προϊόντων και υΠηρεσιὡν αΠό το 6% στο 13%
και αΠό το 13% στο 23%. Τέλος στο χαμηλό ΦΠΑ
σε νησιά του Αιγαίου
Π0Λ|Τ|Κ|·| Π|ΕΣ|·|
› Εμμεσες μειώσεις αΠοδοχών στον ιδιωτικό
/ τομέα αΠό 6€ έως 44€ το μήνα μέσω αύξησης
ασφαλιστικών εισφορών
› ΕΠιΠλέον εΠιβάρυνση για 280.000 εργοδότες
/ κατά 1 1 ,6€ έως 85,55€ το μήνα ανά
εργαζόμενο λόγω αύξησης εισφορών
Το Βερολίνο ζητάει Πρώτα ψήφιση
των μέτρων αΠό το ελληνικό Κοινοβούλιο
και μετά έγκριση αΠό το γερμανικό
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΔιΠλή αύξηση του Ε|_Α χθες κατά 1,9 δισ.€
για να αντιμετωΠιστεί η εκροή καταθέσεων
«ΚαμΠανάκι» αΠό Ντράγκι για κάλυψη
Σ5ἩἐΣ όσο υΠάρχει Πρόγραμμα
ΚΔ' ΜΗΝΥΜΑ Από τση
ΚΩΝΣΤΑΝΤ|Ν0 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΕΠ|...ΜΕΝΟΥΜΕ
ΕΥΡΩΠΗ
ΦΩΝΑΞΑΝ ΞΑΝΑ
ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΠΑΡΑ'|Ύ|'|0Σ ΣΕΛ. 5, ΣΞΛ. 10-11

Τελευταία νέα από την εφημερίδα