Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα και με ίσες πιθανότητεςRecognized text:
ανννν.χτἱΜατἰετἰτἱο.9τ
  “'  οίκο Ν ο
Ε'Δ0'Μ|Λ|λ '¦ῖ|'°λΗ
Μείωσης  _
ΜαχΑΜ0φ  _
ΜΗΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
_ ΔΕΥΤΕΡΑ .2219ΥΝ·ὸΥ ΦΠ- 1:;ῖέἑεΜωεότι...φωτ Με
Γενικός Δεικτης 27 4 - ί9 5
`Τ|Μ|·| Ι,5 €
Μουτ:
ΞΕΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟ Ο' ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑ| Η ΝΕΥΡ|ΚΟΤΗΤΑ ΕΧΕ' ΦΤΑΣΕ| ΣΤ Α ΥΨΗ
ΑΝ0||(ΤΑ ΟΛΑ
τα ενόεκόιιειια και με ίσες πιθανότητες
Στο επίκεντρο τι θα περιέχει
Αυξάνονται οι πιέσεις και
οι προειὁοποιησεις - Κυβέρνηση:
Αναμενόμενες οι απειπές - κρίσιμες
οι σημερινές όιαβουηεύσεις
ή' .. ΜενόΠες «συγκινήσεις»
' εν· όψει...
Ο Ο'ΚΟΝΟΜ|Λ 
Σελ. 32
ΠΟΛ|Τ|κΗ 3-5 Ο
σιμσ της συμφωνίας την τρέχρυσά εβδομάδα αποτελεί
το κεντρικό γεγονός που ξεκινάει με
όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά και με ίσες πιθανότητες. Η Χρηματιστηρια
| | διαπραγμάτευση και το κλεί
ἶ κή Αγορά ότι και να συμβεί. έχει μό
νο μια σίγουρη εξέλιξη: θα συνεχίσει
την έντονη διακύμανση της θα δοκιμάσει τις αντοχές των συμμετεχόντων επιταχύνοντας την ροπή της
τάσης και θα προσφέρει μεγάλες
"συγκινήσεις"...
2 Οι μέρες για συμφωνία τελειώνουν
και η νευρικότητα έχει φτάσει στα
ύψη. Οι διακυμάνσεις ακόμη και μέσα στη συνεδρίαση είναι τόσο έντονες που έχουν ανεβάσει την αδρεναλίνη των επενδυτών στο "κόκκινο".
Σήμερα έχουμε την κρίσιμη Σύνοδο
Κορυφής ενώ η ΕΚΤ συνεδριάζει καθημερινά για τον ΕΜ και προς το
παρόν εξασφαλΖει την απαιτούμενη ρευστότητα στις Τράπεζες. Η
κατάσταση είναι οριακή και χρειάζεται ψυχραιμία.
Εκτιμάται ότι δεν συμφέρει κανέναν
ουμφωνία. εφόσον επιτευχθεί...
η ρήξη και θα υπάρχει συμφωνία.
Αλλιώς. τελευταία ευκαιρία είναι η
επόμενη Σύνοδος Κορυφής στις 25
'συνίου. Το ερώτημα είναι τι θα περιέχει αυτή η συμφωνία αν θα είναι
μια απλή παράταση, ή θα αντιμετωπίζει και το θέμα του χρέους. Ανάλογα της απόφασης ο Γενικός
Δείκτης θα μπορούσε να κινηθεί ανοδικά με αντιστάσεις τις 780 μονάδες και στη συνέχεια τις 820 μονάδες. "Σε περίπτωση μη συμφωνίας
δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε
στηρίξεις".
Ολοι οι τεχνικοί δείκτες έχουν επιστρέψει σε θέση πώλησης και η παρούσα ανοδική κίνηση έχει χαρακτήρα αντίδρασης με πρώτο στόχο
τις 725 μονάδες.
Από εκεί και πέρα τα πράγματα αρχίζουν να ζορΚουν πολύ, καθώς η
δίμηνη συσσώρευση που ξεκινάει από τις 750 μονάδες λειτουργεί πλέον σαν αντίσταση τιμών και θα
χρειαστεί αυξημένους συναλλακτικούς όγκους και πιθανώς μια καλύτερη δομή ανόδου. ϊ. ι. τ
ΧΑ.: Κυρίαρχη η μεταβπητότητα με
το βπέμμα στις... ύστατες προσπάθειες
Βραχυπρόθεσμα καταῆύτες Ευι·οαιουρ και Σύνοδος Κορυφής
- Εξαντπημένοι ψυχοπογικό οι επενόυτές
Σιλ Η
Προσὁοκίες
απότην
εξωστρέφεια
Τροχοπεοπ
για τις εξαγωες
ια αοΘειιικπ αναπτυξη
στην Εορτοζαανπ Σιλ.6
 7.500€
Γιατί ήταν η Μετοχή
της εβόσμόόσς
Στό-δ- ι.
Ο'ΚΟΝΟΜ|Α
Υποηογισμοί
για ζημιές από
ενόεχόμενο οτεχίτ
Κατα 85.2 όισ. θα
ζημιωνότον η Γερμανία και
305 όισ. η Ευρωζώνη  “
Οι θεσσαπονικείς
θέπουν συμφωνία
και παραμονη
στο ευρώ
«Οχι» σε πρόωρες εκπογές
από 7 στους ιο. ακόμη κιαν
παραβιαστούν «κόκκινες»
γραμμές
Αυξάνει μερίὁια η
Η. Παπαόόπουπος
Ενισχύει με το νέο Μπα
«Αρχαία Σπορό»
την παρουσία της
στην αγορα άρτου
Στοχευμένα
κίνητρα
από το ΔΑΔ
Για την καποκαιρινη περίοόο
20ι5 - Σε ισχύ και το ετήσιο
πρόγραμμα  ι
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗρ|Ο ΑΘΗΝΩΝ Ί“Ί-26