Πρωτοσέλιδο Φως:Recognized text:
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΜΕ¦°ΒΔ°ΜΜΑ
ι  Μετς .ήτοΜιμο ο η
θα γίνει το κρίσιμο'
Ι Ι " ›` `ῖ°`ΜΩ=""Μ£Ι τι θα Ϊ ` _
Ραντεβου των Αννεῆό- προκύψει στο πιμανι;ρ¦μ¦ΜΜω
πουπων με τήν ιιπευρα του που Μαρ Μιμίκος και ήρωα
διεθνούς παμπ για ΜΥ -. Μπάτμαν τα παντα στα Ματια του ε '
παραμονή του στον ί  ί κ ` Μ 'Μαϊ
Σοσιαοαουοομ Μοτο 
οπυμπιακο  “ μκ6κκιναὡ ροατερ 
Διευθυντής ΣυνταΞεως: ετοιμο: ΜΑΚΡΗΣ © 80 Θ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ιογινιογ 2045 ο με. 2278 "
Ν'|'ΑΡΝΤΕΝ: “ΉθεΒα να τα
σώσω οπο στους τεΒικους ο
είμαι ποπυ χαρούμενος ο
οεπω ποπυ να μείνω. αερα
θα γίνει αυτό που θεωρεί
καπυτερο π ομαοαι»
η  6ΜΜΜχω * 7· 
ἶ ¦ιΜΜΨΨ ΜΨΡ?ΐΪ“? .Ξ
ο ουσκοαος
δρομος ως τι·
οήμιουρνία τής νέας
ομαοας που περνα απο
αρκετές αποχωρήσεις και
αναγκη νια 5 σωματα
ΗΞΝΥΜΦές
ενοεκαοαςι
ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΗ ΜΣΣΑθαΜ
το “κρίσιμο·
'ραντεβου ΣπορτινγκΜαρκο Σίήρα νια τι· Με"
του συμΒοπαίου του
38χρονου προπονητή ο
“Δεν έχει απήαΣει κατι
νια εμας- πένε οι
περυθροήευκοι- για
τον πορτοναήο
Αναππτο -οαΣ-.
Με πένε Μπέτυ. είμαι 4.6
χρόνων και απο τα στινμή
που μίππσα το πρῶτο
τρανουοι που έμαθα ήταν ο
υμνος του οΜΜιιιΑκον.
περιμένω να μεναπώσω πίνο
νια να παω με τον παππού
μου τον Τέήιι στο ΣΕΦ για να
πανανυρίζουμε τίταους.
8851108' 26
Νίκπσαν
τήν Κροατία
ίση-το) στον μικρο
τεπικο και πήραν το
χαήκινο μπορω στους
ευρωπαϊκούς ί
Ο ΣΕΛΙΔΑ '3
ο ΦΞΡΝΑΝῖ0
ΣαΝΤοΣ ήρθε στην
Μουσε νια τουρισμό ο τον ι “
αδικουν και τον ουσοήμουν
οσοι τον συνοέουν με το
μεταγραφικό κύμα. που έχει Ϊ
Σεσποσει και αυτό το ὶ
κακοκαίρι. με τον ερχομό `
πορτονααων
παικτών'
ΠΕΡ|¦ΗΤ0| ΓΑΜΠΡ0|
εμινκρέοες αθήπτές.
Τεήευταία προσθήκπ...
στήν ομαδα ο Νίκος
συντροΦο τής ζωής
Αννεπικής Μπάσα!
στην εήήαοα οι
προπάντων οι
ποσοσοαιριστές! ο
καραμπεπας. που
βρήκε. χαρα στήν
παρουσία του στα
Λεβσντε. και τπ
του! ο -Σήήειμαν»
τήν ευτυχία του
ζευγαριου Σάββα
~ Γκέντζονπου