Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι προτάσεις Τσίπρα στους δανειστές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΥΤΕΡΑ
22 ιονΝιον εοι5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 'ΜΟΔ
ΥΠΕΡθΕΑΜΑ
30.000
χόρεψαν με τον
Ρόμπι Γουίλιαμε
«Ελλάδα. είμαι μαζί σου». είπε
ο σταρ από τη Μαλοκόσα.
ε μ .
ί" "έ
ΑΝΤ' ΛΕΣΒΟΥ ΠΗΓΕ ΛΗΜΝ0
Αλλαγή ρότα5 για
κρουαζιερόπλοιο
Αντι8ρόσει5 στον εμπορικό και
τουριστικό κόσμο. ι?
ΜγκοΝοΣ
ΜΜΜ Μ"
ΣΤ" ΛΕΉΛΡΜ|θ
ΑΝτικγθΗΡΑ
Βλέπουν και νέο
αρχαίο ναυόγιο
Τι δείχνουν οι πρώτε5
έρευνα στον βυθό. 37
'Πὅϋ·
Μινι Μ Μαίρη' Λήμμα _
Τα χριια“ἔι τιηίδΜ9' . ο     ι
·εοο· » 'ρ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ|ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤ|Σ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Ο' '||'θΤΛΣΕ|
Τσίπρα στουε δανειστέε
ΑεοΑλιετικο
Αύξηση εισφορών από
εργαζομένου8 και
εργοδότε8 για να μη
μειωθούν οι συντόξειε
Στο 13% ΔΕΗ και τρόφιμα, 6% στα φάρμακα,
καταργείται η έκπτωση
στα νησιά, οδεύει για
23% η εστίαση
ΝΑ βήμα πριν από τη συμφω·
νία ή την παράταση τη8 αβεβαιότηταε είναι η κυβέρνηση, την ώρα
που ο πρωθυπουργόε Αλ. Τσίπρα8
προσέρχεται οτι8 Βρυξέλλε8 με δέσμη προτάσεων. διεκδικώντα8 οριστική λύση για το ελληνικό ζήτημα
στη Σύνοδο Κορυφή8 τη8 Ευρωζώνπ8. Καθαριστική για τι8 εξελξει8
θα είναι η εξαμερή8 συναντηση
που συγκαλεσε ο Ντ. Τουσκ πριν
από τη Σύνοδο Κορυφήε. 4·9
ιιι.ΜΜ[ιιι Η ΜΜΜ  Ι ΜΜΜ η
"ΕΠ ΚΜΜΕΡ"Ε|Εἱ »44-45
ΜΕΡκεΛ - ΟΛΛΝΤ Σε τΣιπΡΑ  Το Μ" "ΑΡΔΗΝ"
Κλεισε όλα τα μετωπα ;  : - ΙΕΛ|ΚΛ Σω
πριν απο τη Συνοδο ή "ΜΗΝΩΝ
`Ϊ'ν"ΜιιιΙΝ1]ὶ.ιΠι<ιιι[Ε!|Μ'ιί¦ιΜι'ι!Η:ιυιΜίιέ'¦!¦ἱἰ|ἱ|Μ"'ἱ"|'ι"ιί!ΜΗ·Μ">ἱιΜ'ί¦'|ίΜ"Ἡ¦¦'|!||:ιἱιΜ!ΠΜ|ίνιιΗιιω“ΝΠ Μι ι!ιι ιιιι ιι |ιΜιίι1ικιιιιι ιι Μικρα-ια Μ: Ι ι
Εξτρα εισόδημα από ΤΟ όγνωατα
φαρμακευτικό 8 αρωματικό φυτό