Πρωτοσέλιδο Θεσσαλονίκη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Μ[ἔἶῶλΨἶ@©Ἡ ῶΠ©ἶ©ΜῶῖΠΜἩ  ῖἩίἔ @©%ΠῶΞ ΞέΜΑΜἔ Ι
Τ|ΜΗ 1.30€ · ΕΤΟΣ 51ο · ΑΡ. ΦΥΛ. 11.648
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 |ΟΥΝ|ΟΥ 2015
και σΤο ίΠτεΤΠετ Μ.ιιιεκΤ|ιε5.9Τ
Νεκρός Τούρκος
αθληΤής Του μΠιΤς βόλεϊ
σε Τροχαίο
σΤη Χαλκιδική
ΣΕΛ. 32
«ΤΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ Ο ΓΑΜΟΣ»
Θερινή Πρεμιέρα
για Το ΚΘΒΕ
ΣΕΛ. 38
Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ| Τ Ο Ευ ΕΟΟ ΗΟυΡ
Μ εγάλη Δε υΤέρα
για Τη διαπραγμάΤευση
Τι ΠροβλέΠει
η αιΠΤΤιΠρόΤαση
Της ελληνικής
κυβέρνησης
Στις Βρυξέλλες Βρίσκεται από Χθες το Βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας
ε Το χρόνο να Πιέζει αφόρηΤα Πλέον Την ελληνική Πλευρά. η εθνική ανΤιΠροσωΠεία στοχεύει σΤην
εΠίΤευξη συμφωνίας σε ΠολιΤι
κό εΠίΠεδο σΤη διάρκεια Της έκΤακΤης συνόδου κορυφής. Που συγκαλείΤαι αΠόψε για Το
ελληνικό ζήΤημα. Θα Προηγηθεί συνεδρίαση
Του ΕυΤοαΤουρ και μάλισΤα δυο ώρες νωρίΤερα αΠ' ό.Τι είχε ΠρογραμμαΤισΤεί αρχικά. Προκειμένου να συνδράμει σΤη λήψη αΠόφασης.
Ο Αλέξης ΤσίΠρας αναχώρησε για Τη βελγική
έα ¦ ν ιΜ:1 478
ΠρωΤευουσα χθες. αμέσως μεΤά Τη συνεδρίαση Του κυ βερνηΤικου συμβουλίου. ενώ αισιόδοξος για Την εΠίΤευξη συμφωνίας σήμερα
εμφανίσΤηκε αΠοχωρώνΤας αΠό Το Μέγαρο
Μαξίμου ο υΠουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης.
ΑΠό Την Πλευρά Τους οι ευρωΠαίοι ηγέΤες με
εξαίρεση Το συνήθη Β. ΣόιμΠλε εκφράζουν
Την ελΠίδα η ελληνική Πλευρά να κάνει ό.Τι
ΠρέΠει. ώσΤε να Παραμείνει η χώρα σΤο ευρώ
και Την ΕυρωΠα'ι·κήἘνωση. ΣΕΛ. 3. 4
   _     
8ΡΟΒΤ8
Ἀξιζε
Τον κόπο
Η Εθνική ομάδα βόλεϊ
έμεινε ειςΤός φάιναλ
φορ. αλλά η
Θεσσαλονίκη
αΠόλαυσε Τη
διεξαγωγή Του 7ου
ΠροκριμαΤικου ομίλου
Του ΓουόρλνΤ λιγκ.
ΣΕΛ. 30
ΑΡΗΣ: ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΞΕΑ|ΞΕΩΝ Γ|Α ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ
Τελειώνει
με ΡαίκοβιΤς
'ίσως και σήμερα η συμφωνία με Τον
26χρονο Σέρβο αμυνΤικό. έΠονΤαι
ΤερμαΤοφυλακας και φορ. Σελ. 12
Η ΡΑΚΛ|-|Σ
Περιμένει
Τον ΠορΤογάλο
Μέχρι Την ΤεΤάρΤη Το (μάλλον αίσιο)
Τέλος σΤην υΠόθεση Του 31χρονου
μέσουἘλιο ΠίνΤο. ΣΕΛ. 13