Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Πούτιν σώσε την Ελλάδα!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛ ΘΕΡΗ Ω Η
350 ΕΤΟΣ ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ (!0308) 3708 ΔΕΥΤΕΡΑ 22 'ΟΥΝ|ΟΥ 20% τιΜι-ι οπο ΕΥΡΩ
πΛΝΕ ΝΑ ΜΑΣ κΛΝογΝ ΟΥΚΡΛΝ|Λ;! 
Φέρνω" "κουκοι·βόγιες" για να μετατρέψουν την
πλατεία Συντάγματος σε... πλατεία Με!ντόν  ·'
ΠγΤΜΗ €ΠΑσΜ
ΓΡΕιιΜΙοιιι
Δ¦   Γ -Η Προ3ΗποΗΤ ΡοοοΠΗ... ΓροιιΗπ ΠΒΠεστοπ ΜΠΙΠθΗΒΙ0 ΜοππγΗαροπΗΒΙΧ
κυβερν  Ρ00Τ0ΒΠ1ΠΚ0Β! (Προπο, κοτορΜ Πειτε οΒοτ ΙΙΡΙΒΗππ3εΙ1ΗΗ Β Μπικ- π011 ΥΓΡο3οΠ
9 ι 68ΗκροτοτΒε! ΒοροΗεΙ ΜοΜγΗοροπΗΗΧ ρΒΙΗκοΒ γτρο›κειοτ γιτπητο›κΗτε!
ἔν εΠ|βα ε' ΠραΒοοΠαΒΗΒΙῇ 6ρετ ΒΠαΠΠΜπρ... ΤεπερΒ, ΜΜΜ, τοπΒκο ΒΒΙ ΜοχωΤθ ΠοΜοΠΒ ΗΜ!!
 Μην Βο ποτε )Κρποτε Η Μισο!! οόιμεϋ ΒερΒι! Μ
Ι | ΓΡΕιΙΕσΚΠΠ ΠΑΡΟΝ
εκρ01χρημσι09
Με περιτο·
ΣΕ |ΔΑ5
..ν ΤΗΝ ΜΜΜ.
κύριε Πρόεδρε της Ρωσίας... Η Ελλαδα βρίσκεται στο ελεος των διεθνών τοκογλύφων! Η χώρα(
που εδωσε τα φώτα τού πολιτισμού στον κόσμο κινδυνεύει με χρεοκοπία! Τα κορόκια των διεθνών σ
αγορών απειλούν να την εξοντώσούν! Ορθόδοξε Αδελφε Βλαδίμηρε... Τώρα ίσως μόνο εσείς να Χ
μπορείτε να μας βοηθήσετε! Στο όνομα του Χριστού και της κοινής μας πίστης!
Ο ΕΛΛΗΝ|ΚΟΣ ΛΑΟΣ .
για τον αγωγο
"!ιι!8!ιοιιη"
ΣΕ/!|ΔΑ 75