Πρωτοσέλιδο Φως:Recognized text:
ΜΚΟ ΤΟΥΣ ΓΗΠΕΔΟ!
ο ι  ρ οονΛ
ήἔήἔἔἔἑι η =< Ι γ γ _ η ι ¦ ς ι κ > ξ 1 : 9 ΑπΑι·πιτιιπαίρνουν τπν..Δ η ; ' ` 7 μ Δ :ή Η · Τα! ειναι
μηάῇα για τον ε 7 ι Ι | ί | γ ¦ ι Ο ΣΠ°ΗΚΗἑ· Του
Ι ' ; Σήουκα μετα τπν " _ ' 7 η , ¦ ¦ Ι το Ξεκαθ ασε
ί ι Γ ι - η ο :Φαιροπουπος
' κουβέντα που Η ··' ¦ < ρ ζ ε ρ | Ι
ΤΩΝ ΣΠΟΡ είκεοοιεθνής - μ η | ~ > | ς που τον προορι.ζει
γκαρντ με τον ~ , . _ ΜΜΜ ω Μέσω" η και για τις ουσ
Δ/ντιτς : ο. ΝικοΠα'ι'διτς "ω" Η "αν . η θέσεις στήν
, . ο ' ' ¦¦ - κι ¦ πε | ε εια
Διευθυντής Συνταεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Η 30 Π°"ῆ° η "“"Α"ΩΤ"= χμ! |  ί; 1 κ ρ Φ ρ
ΚΥΡΙΑΚΗ 2" |ΟΥΝ'ΟΥ 2Μ5 Ο Α.Φ. Ί5694 ¦ ' ΠΩΡΓΩΣ ΑΓΓΕΛΟΠῦΥΛ°Σ > >
4 η _. ¦ τπονκατ
Η ΕΦ!! ιοιαπυθπκε
απο τπν Καρσίγιακα
στους τεπικους των
τουρκικών Με· οφ)
θίγει Μπα περισσοτερα. ο Ντανστον
ομως είναι σεμενος με
τον θπυμπιακο και σεν
θα προκαπεσει
ΜΜΕ" αν τεπικα
μείνει στο πιμανι
Η συμφωνία του
θρυπου με τον Πορτογαπο έχει
επιτευχθεί. Μπα οι “ερυθροπευκσι“
δεν θα περιμένουν για παντα τπν
επίπυσπ τής διαμακπς του με ή ¦ κ
τή Σπόρτινγκ ν Δ ,  ι _
Ο '(^Ρ'|'|°
¦'|"| Μ°"ΠΚ° ' - 4 μ γ μ. η ι. ·
“ ¦ ¦ “ Σ α ο Τα μεταγραφή του 24κρονου · ι ν · . 
η Ε ¦ ί αν; ν ' ή επιθετικού ανακοίνωσε | 4 ~ °::ἑ:%$ἔ<
α"°ζ"" 'Μή τα" ” ” " ` ` > επισήμως κθες βραδυ ιι εστου- ι ' η μ ς ~ η ΜΜΜ" Κ? Μ·
' '· “ ^ “ " ' ντιαντες. με τπ συμῷωνία “ 1 κ ' η ¦ :ἔ°"ῇ°°°°°Ψ
Σ η χ χ Ο ,  ,, η ν 4 μεταξυ των Μο ομάδων να ~ “ 
 “ ν ο μ καείνει κοντα στα 9 εκ. Ξ η ι · Δ 'ή ή “ τωνμεταππίων
ο ΝΠΔΔ 3
Ύ “ Ι ·ΡΥ=°=3· 
ιιιιπ ο Σωτήρπς
Νίνήςι ο Μοπις σταθπκε
όρθιος στα ποοια του
τρωω μπρος τπν προπα
γανοα. ότι τον ζπτ6ιει
...όππ π ευρώπη με
πρῶτπ τή Λεγκια
Βαρσοβίας!
··· ΜΑΗ με τα σεπίοα-“μια εεκωριατή εφήμερίοα» στήν
ποπυεΦπμερίοα μας. μή χάσετε και σήμερα τον απίθανο
«Σπό(ριτσμαν» στή σεήίοα 49
τη" ενι·πππίκοντ
που" ετα ιπππκον
Ο ΣΕΛΙΔΑ 7