Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Συμφωνία ή χρεοκοπίαRecognized text:
κικοΣ
λλΣκλΡιιΣ
Δ Το ιτρότζει<τ
της επόμενης
μερος στον Αρη
σελ. 28
Η κγι=ιΑκι-ι 2| |ΟΥΝ|ΟΥ ΖΟί5 _ 2ΕΥΡΩ
- `  την
κ ηρὡνει
' τ ΩΘΥτιογηι:ε /|
Ἡ ΘΑ κΑκετε_τιΑ Με”
ΜΑΣ εχει κΑτΑΣτΡεΨει
ὴ“το ΜΕΤ_ΡΟ ?
' _ ·
Η καταστροφή και η
ελπίδα σ° ένα δρόμο
Π σελ. |6 - Η
Σχολείο μοιρόζουν...
χαμόγελα στη γειτονιό τσυ5
Π σελ. Η
κλειστέ8 Παραμένουν 50 κλίνε5
σε Μονόδε5 Εντατική8 θεραηείαε
Π σελ. |9
Αγώνα5 δρόμου για
κατασκευή νέου κτιρίου
Π σελ. Μ · Η
|·| ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΑΕΞ|·| ΤΣ||'|ΡΑ
Συμφωνία
ή κρεοκοτιια
ΜΕΣΑ στι5 εηόμενε5 ωρε5. αηό σήμερα και μέχρι την αυριανή συνεδρίαση
του Ευτοατουρ (16.00). θα κριθεί εαν υηόρχουν τα ηεριθὡρια για θετική
καταληξη και ολοκλήρωση τη5 συμφωνία5 αναμεσα στην Αθήνα και του5
δανειστε5 ή θα οδηγηθούμε σε κατόρρευση των συνομιλιών - με
την Ευρὡηη νο εισέρχεται σε αχαρτογρόφητα νερό και την Ελλόδα νο μηαίνει στην ηεριηετεια μια5 χρεοκοηία5 ή εξόδου
“ αηό την Ευρωζώνη.
ι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣ0Γ0Ν0Σ:
οτι; οί 
. Ηί-τεοή λυσει8 για
Σ0||5 Η
Η κυβέρνηση δε διαθέτει εντολή για ρήξη
λικιω
ένου5
Εξι καινοτόμες εφαρμογές για
ατομα της τρίτης ηλικίας υλοποιήθηκαν με το πρόγραμμα Μαθε
Που «έτρεξε» το ΕΒΕΘ
Π 0||(0Ν0Ν|Α σελ. 4 · 5
Η 0Ρ0Α0Γ'Α
ΤΗΣ... ΡΗΞ|·|Σ
Από το δνεκίτ στο
αω«ιαωτ¦ στο
ΣΥΡ|ΖΑ
Σε στόση ονομονης
βουλευτές κοι στελέχη
ςαρίτα| ςοηττο| και
στη... δραχμή
σελ.3 - 6
σελ. 7
«Ξσνονθίζει» η σχεση
Μιτουτόρη - Κουρόιςη
Π σελ. το
Προβλημστσ οιτό το συστημα
Πρόσβασης σε ΑΕ|-ίΕ| Π ω. 2ο-2ι