Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Περνόει
ο στρατός
της... ρήξης
φρουρός
Το Παρασκήνιο του Πολέμου 
ΣΥΡ|ΖΔ - Στουρνόρα 'ι ζ Ε
»| Ο «κακός» διοικητής, οι θεσμικές εκτρσΠές και
το... στρίβειν σε των εΠιθέσεων στα ΜΜΕ ›ΣΕΛ. Η
20/2] |ΟΥΝ|ΟΥ 20] 5
ΔΡ. ΦΥΔ. 683
ΠΟΛ|Τ|ΚΗ & ΑθΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ωνυνυ.ἱαρορ8ἱ.ε·
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤοκγΡιΑκογ
Θεσμικές
Παρ|εμβασεις Μ   
αΠο Σαμαρα
Μ Όργιο σεναρίων αΠό τη
Συγγρού ότι έφθασε η ώ
ρα της συστρότευσης ό- |
λων των φιλοευρωΠαϊκών δυνάμεων › Σελ. 7 ' ' ' .
Μ Όλα συνηγορούν υΠέρ μιας βελτιωμένης Πρότασης των δανειστὡν Που ίσως να διατηρεί τη
ΔΕΗ στο 130/ο ή ακόμα και να αφήνει εκτός των
συζητήσεων το θέμα του ΕΚΑΣ. Όλα τα αλλα όμως Παραμένουν στο τραΠέζι
»Ι Σενάριο για Παρόταση του τρέχοντος Προγραμματος με την Πρόβλεψη τα 10,9 δισ. ευρώ
«ΑΥΚόθ!Π» στον δρόμο του ΕΕ5Ε Που Προορίζονταιγια την ανακεφαλαιτΠς  σΠσίηση των τραΠεζών να Πανε στην Πληρωμή
των δόσεων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ › Σελ. 3, 4-5
»| Το οικονομικό Πρόβλημα,
ο ιδεολογικός Προσανατολισμός,
αλλά και το ΠρόσωΠο στα οΠοία Μ Πούτιν σε ΤσίΠρα: «Μένετε ΕυρώΠη, ή· ο”
ΠρέΠει να εΠενδύσει ·ΣΕΛ. Η
_  . με 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ Λ|'|0ΛοΓ|Λ ΜΛΡ|ΝΑΚ|·| Ϊ ο -- . 7
η ·· . _ Π0|08, Με μου ..  Ι
ερ|ορ|σ"κο| ορο'  ' . Κεραυνοι Βουῆευτων
  ' ' .) »ί Χαρη στην Παρέ βαση του Νίκου ΝικολόΠουλσυ αΠοφεύ- '
χθηκε την τελευταίαμστιγμή χαριστική νομοθετική ρύθμιση Που «αμαρτωῇ"» 
Μ Οι δυο εξ α“ῖων ΠροοκρΟ“ουν7 ο μεν αφορούσε γνωστό μεγαλοεΠιχειρηματία Που δραστηριοΠοιεί
Πρώτος (Περί εΥΠσΧόλ"ο"ς με το "οἑό' ται στον τομέα της ενέργειας ·ΣΕΛ. Μ
σφαιρσ) στη διαταξη του ν2725/99, αρ
θρσ 3 και ο δεύτερος (Παρουσία στο ΑΤ.
δύο φορές τον μήνα) στη... λογική
»ί Βαγγέλης Ν ' Ε Ε Ε Π
Μαρινάκης:  
«Παραμἐνω
Πρόεδρος του |ϊ, ο Π »ί Φοβερές καταγγελίες της εΠιτροΠής διαφόνειας
ΟλυμΠιακού,  ν 8  Η _ ' της Βουλής για το ρόλο της Πρώην ΡΑΕ, της
Διαιτησίας των κουμΠόρων και της γραμματέως
μεγαλομετο- »| ίΕκΠληκτη και έξαλλη η κυβέρνηση αΠό την τροΠολογία της Διαιτησίας Δλεξίας ΤρσκσύδΠ
χΟς β" Που Πήρε ΦΕΚ (αρ. φ. '| '| 20/1 2-6-20'| 5). Το ταβάνι στους »ί Σύσταση εξεταστικής εΠιτροΠής ζήτησε η ΡαεΥΥυΠτης της Παίκτες των 80 ευρώ την ημέρα «Προστατεύει» τα καζίνο, χήλ Μακρή με τη Ζωή ΚωνοταντοΠούλου να
Πορειας του» ευνοεί τον Παρανομο τζόγο και ζημιὡνει το κρατος χαρακτηρίζει τα «λαθη» κακουργηματικές Πρόξης
·ΣΕΛ. 23 με 250 εκατ. ευρώ ετησίως ·ΣΕΛ. '|5 ›ΣΕΛ. "3