Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Γέροντας Ιωσήφ: "Ο κόσμος θα χάσει τις καταθέσεις του"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
2ο |ΟΥΝ|ΟΥ
350 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00307) 3707
Τ|ΜΗ 1 ΕΥΡΩ
προερΧοπ·· ο· αριθμοί!
ποὐτ|νσεϊσἱπρα: ΕΝΘΕΤΟ ΔΒΓΔ€Ζ _/ 
“ΤοΙπρόβΜμα 
το εχουν ο' πΜωτες ΠΔ ΤΑ ΜΜΜ
κι" ω η ΜΜΜ ΤΗΣ ΓΕΩποΛπ|κΗΣ!
Από το εῆΜν·κ6 αΠφάβΜο
 7>Δ:
.Λκ-μ
' Μ·%.
ΣΕ/||ΔΕΣ ΖΙ-5,8
,7 |,
Η! ΜΜΜ! ω "
"Και θα απολύετω από τη δουλειά του"! !!