Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
19 06
ΣΧ0Λ|Ω ΒΑΝ ΜΒΜ:
Αν ούτε τώρα η ΕΠΟ
προχωρήσει άμεσα σε δραστικέε
αλλαγέε, η παρουσία του ΠΑΟΚ
_ σ° αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο
' ν θα τεθεί σε αμφισβήτηση
 Ι |·| ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| ΑθΛ|·|Τ||(|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Τ|·|Σ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟΝ «ΣΤΡ|ΜΩΞΑΝ», ΑΛΛΑ |'|Ρ0ΚΑΛΕ|
' Αυστηροί περιοριστικοί όροι από εισαγελέα και ανακριτή διαφθορά5 για τον Βαγγέλη Μαρινάκη,  Δ ή
που, ωστόσο, δηλώνει: «Παραμένω πρόεδρο5 και εγγυητή5 του μέλλοντο5 του Ολυμπιακού!»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 |0ΥΝ|0Υ 2015 ή ΑΡ|θΜ0Σ ΦΥΛΛΟΥ: 0740 Τ|Μ|·|: 1,30 θ
' «ΗΡΟΑ ΣΤΟΝ Μ"
“ Π0Υ- ΝΑ Ε|ΝΑ| ΨΗΛΑ»
ΠΠ Μ Θ =
ΜἐΣ2Μ>ϋ
' ' 331 μέρε5 προπονήσεων
συμπληρώνουν οι παίκτε5 του Αρη
η ' Επέστρεψαν στο Νέο Ρύσιο
Γκίνο και Ντομπρασίνοβιτ5
· ' ι
«ΝΑ ΞΥΠΝΗΣ0ΥΜΕ Β' ' 'ή "
ΤΟΝ Γ|ΓΑΝΤΑ ΠΟΥ κοιΜΑ'ι'Αι»
' Εξαγγελίε5 Λάσκαρη μετά
την υπογραφη των συμφωνητικων
Βασιλειάδη
για πιθανή
επιστροφή
Σελ 11-13
 ι·ιΑ ΗΡΑΚΛΗ, ΔΗΛΩΝΕ| ο
Ἡ ` ['|ΝΤ0 ΣΤΗ «Μ»
' |ΒΑΝ Γ|0ΒΑΝ0Β|ΤΣ:
«Είναι παίκτη5 του προπονητή
με μεγάλο προσόν την
οργάνωση του παιχνιδιού»
' κΑΑρη5: «Αλλαγή σελίδα5› 7
' Ραντεβού με Πρίφτη Σελ 42,43
ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, ο 
Η “ω ΠΜοδύηωλω
Ι ΡΕΠΟΡΤΑΖ τογήλΜ
Μα η·
η ΜΜΜ”
ο κνι>ιΑκιΜΣ
τικ Μο
ο χΡοΝιΑ
ή η ΜΠΩΛ
σπιτι ΝΑ
Γιωτη ΣΤΟΝ
_ ΗΡΑΚΛΗ 
μωνησαν Χουάντεἔσοκ
ν'ντξόγλου, Καρασαλίδη5,
ί'Ξπ.έγραιμαν Μπουκουβάλα5
?αι Κτιριακίδηε
ΒΟΛΕΪ η ΕΜΜΑ-ΜιΞΞι κο  
"ωꦓ¦ “¦ρχήαΡΦζ 
μ ω μωό= νΡΨ