Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
των ΣΠΟΡ
Δ/ντής: ο. Νικοῆα'ί'οης
Διευθυντής Συντάξεὡς: ΣΤΡΑτοτΜΑκβιιΣ Ί 30 €) 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ το ιογΝιον 2015 ο κο. 45692 ' ,1
"Μ "Α ΜΜΜ!»
ΤΟΥ Π0Δ0£ΦΑ|Ρ0Υ
ο ηεριοριοτικος όρος Ανορεάοη
προς τον Βαγγεηη Μαρινάκη ο Μαγορευτηκε η εναοκοηηοιί του με τη
Σουπερ Λίγκα και με την Ευα ο 'οχι
με την ομάδα του ο 'σκι με την η
εταιρεία του ~ '
| ¦ανακοινῳθεικαι η ηρόο η Δ
Μαραθώνια η
αηοηογία του ηροεορου
του ουμηιακου
Για ιιεριοαοτερες αηο 7 ώρες Βρεθηκε η
ατην Ξυεηηίοων ο “γκαπ
~·~ηυθΜκΜ
Μου  ανω"
ηη οι γ
Σηκώθηκε με
νευρα και εφυγε για ηίγα
ηεητά αιιο τα γραφεία ο
Αηγερινος ηροκθεα. για να ηάρει
κάηοια ΜΜΜ" καθώς εηεγε ηως
άΜατου υηοοκεθηκαν και άΜα
του ευεραν να
υπογράψει...
θεηουν
μικρες ηροοθιίκες
για να κάνουν ηιο
ισχυρό τον οηυμιτιακο.
οιατηρῶντας το
μεγαηυτερο μερος
της ομάοαο
“ΜωωΜθωιινηρυν“υυκηηθκανεναΜυυμωωὲηυω
Ιταυοηυμηιακουαηοτηγευρηηη:αυγομαρινάκη;γιατίο ειναι" ¦
 -, “ΜΜΜΜηφνΜΜΜΜ “¦.“πί=θΜ' ι
ΑΜΕΡ|ΚΑΝ°|
είναι
σε διαφορετικές
κατηγορίες:
ο Χάντερ.οίγουρος. ο
Ντάρντεν με ηοηηες
πιθανοτητες. ο
ΛαΦαγιετ με ηίγες και ο
Πέτγουεί με ένα μεγάηο
ερωτηματικά ίαγ κάνει
εγχείρηση και σε τι
κατάσταοη θα είναι
μετά)
Μόνο ιδίου: είναι
η σωστη «απαντηση»:
ΓράΦει ° ΠΑΝ"Ε||": ΔΜΜΛΝΤ°Π°Ἡ|°Σ (σεΠἱδΠ '8)
 .ε , Μ  
αν Μετά·καιτιςκαεοίγἑ: εΞθῆίΞειτ Ι η
; ουγγεηΜΜαοΜκΜ ΜΒ 7  γ
ζ_ χ"ιγίνειοκιμονοεγγυητη ' '
›.%“ερυθράηευκηον " '
η η - Μαξ
= και γμηροοτάρ ' `ε`οτηνχ«αντεαιθεοηὺ
'1 τομοηυμηιακαά εκεί ηου!αρεηει:“
ν_'-ιίἑάά οτα γηπεθυτιητ ¦τθπρυΜκω η
'Μες οι τεηευταίες εξεηίΞεις με τα
ανοικτά μετωηα και τις
υηοψηΦιοτητες για την
κορυφαία οιοργανωοη. η
κηηρωοη της οηοίας
γίνεται ατις 8 °
ιουηίου
¦  με καει: οΜηαεε=τοευηοου·
> ` :Ό Μοκθα εκει φρέσκου ΜΜΜ. όσο και τ
~ Χ ¦ ηιθαυοτοτα τον πωπω απάτη: καραμηοαες 1 η
ατηγ Ξυρωηίγκα θα ηάνε οτα δευτερη τη τάξει ί
" ι ` ` ' = διοργάνωαη ι ` '
` Αηοοτ68η:
Τάσος :τάφος
χαπάκια
7  ί ΓραΦει 0 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣ (οεΠι6α Ξ)
9771108
- Γραφει Ο ΓΙΑΝΝΗΣ Φ'||ΕΡ"¦ ίαεΠίϋα '7) θα·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα