Πρωτοσέλιδο Έθνος: Τελευταία ευκαιρία για λύση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣ κΕνΗ
Τ9 |0ΥΝ|0Υ 20|5
||||||'|'Η'|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Ε' |
ΠΡΟΒΛΕΨΕ|Σ ΠΑ ΤΑΜΕ|Ο 
τ-ι`ι
»23-27 ι
Αμέρικα
με δυνατέ5
συγκινήσει5
2 ί ω ς Η. ΜΕ:
~  ¦· ΜΜ____:μ
“λ .  51»ΠΜλ°Μ'
«κ» η Μο”
7 ι Α _ 7 |.
¦_ β .
. · 7
ΔΡ. ΜΜΜ: ιοιοε
ί.30€
Τι” Με'. ·Ζἑ'ζΐΪἙ  Ο Ξ: .  τι “ 
ι|ῇ|||||||||||||||||'Η'|||"Η||||||||||Ι|'Η'|Ι|"Η||||||||||||'Η"|||Ι||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||"Η|||||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||'|||||||||||||||||||||||||||||"Η||||||||||||||||||||'|||||||'||||||||||||||'|||||||'||||||||||||||||||||||'|||||||||||||||||||||||'||||||||||||||||||||||||'||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑΝΕΛΛΑΔ|ΚΕΣ ΖΟΤ5: ΤΗΝ ΤΡ|ΤΗ Ο' ΒΑΘΜΟ| ΣΤΑ ΛΥΚΕ|Α
Σε Ποιε5 σχολέ5
ηεφτουν οι βασει5
ΜΒ. 3!
σκ? ἶΦ;“`
ΞΕΚ|ΝΑ ΣΤ|Σ 29 'ΟΥΝ|ΟΥ
Σε έξι δόσειε
το ΕΚΑΣ για τόνε
νέουε δικαιούχου5
Τι Περιλαμβάνει π εγκύκλιο8
που εξέδωσε το 'ΚΑ. Ξ-:·32
ι| |·
ΦΕΣΤ|ΒΑΛ Σ|ΝΕΜΑ
Μαγική νύχτα
στο Ολυμπιείο
Πρεμιέρα για Αιπεπ8 ορεπ
Αν πιω καινε'. :εεε-39
ΝΗΣ|Α
Στην Εντατική
τα Κέντρα Υγεία5
Με όραματικέε ελλείψει5
σε ιατρικό Προσωπικό. το
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΔ' ΔΡΑΜΑΤ|ΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο ΜΕΧΡ' ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΕΔΕΥΤΑ|Α
ευκαιρία για λύση
Νέο γύρο διαβουλεύσεων ξεκινα
ο τιρωθυΠουργόε
με Γιούνκερ και
Ευρωπαίου8 ηγέτε8
ΙΑ τελευταία ευκαιρία για
την εξεύρεση λύσηε στο
ελληνικό ζήτημα δίνεται στην
κυβέρνηση στο κορυφαίο ευρωπαϊκό ειτίτιεδο με την ατιόφαση για την έκτακτη σύγκληση Συνόδου Κορυφήε τΠ8 Ευρωζώνη8 τη Δευτέρα. Η απόφαση ελήφθη με φόντο τα μηνύματα Πριν και μετά το χθεσινό
Ευτοετομρ. Στα επόμενα 24ωρα
αναμένεται να κορυφωθούν οι
συζητήσει8 για αμοιβαία επωφελή συμφωνία, ενώ ο Πρωθυιτουργόε Αλ. Τσίπρα8 θα ξεκινήσει μαραθώνιο ετιικοινωνιὡν
με τον Ζ.-Κ. Γ ιούνκερ και Ευρω
ηαίου8 ηγέτε8. 3308
- Ι `||Α
ι γ ¦,
Γ. Βαρουιρόκπ8 και Κρ. Λαγκόρντ. πριν ξεκινήσει το Ειττοατοιιρ. χθε8 στο Λουξεμβούργο
ι |!^Τ ί `|“·|:7·_Τ| Δ
¦._ι 'Δ  ί )  "Μ “Ψ
ί · Λ ι ' . | Ο Αειετιχ και
ΜΟΔ-Ώ ' · Δ η Χσλσλίμα
Τ _ Ϊ  ή ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΣ|ΠΡΑ· ΠΟΥΤ|Ν
Μνημόνιο συνεργασία5
για τον αγωγό
Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί από τον Π. Λαφαζόνπ
και τον Ρώσο ομόλογό του. 3139
:και Ή·
Ταξιδιωτικοί Οδηγοί
_Ἑ“ :
Βῦ ΚΥΚΛΟΣ,