Πρωτοσέλιδο Νέα Εγνατία:Recognized text:
ÁÛáΕγνατία
º°£¸»¶Ä¹Á¸ ¶¼¸»¶Ä¹¢° Ƹª º°μ°¤°ª

¦°Ä°ªº¶Ë¸

19.06.2015
Îôï÷ 18ï
°ò. ¼àììïù 4273
ºöäéëÞ÷: 2974

ÆéíÜ: € 1,00

¢¹°μ°ªÆ¶ ª¸»¶Ä°
Æá ïîÞíáôá ôöî íáõèôñî ôïù 2ïù ¡ùíîáóÝïù ºáâÀìá÷
ëáé ôïù ¡ùíîáóÝïù ÁÛá÷ ºáòâÀìè÷ ðïù áòÝóôåùóáî
ªåì. 14

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η

προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου Καβάλας Ελένη Αλεξανδρίδου εκφράζει τις ευχαριστίες
της στους Ψυχολόγους Θεμιστοκλή
Παπαδόπουλο και Αθανασία Παυλίδου, όπως επίσης και στο Κέντρο
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Καβάλας για την πολύτιμη και ανιδιοτελή προσφορά τους στη λειτουργία
των δύο κύκλων της Σχολής Γονέων
κατά το σχολικό έτος 2014-15.

Ξεκίνησε χθες το μεσημέρι η τοποθέτηση των πλωτών εξεδρών
στην παράλια ζώνη του λιμανιού της Καβάλας «Απόστολος Παύλος»

Η Ανάπτυξη
θα έρθει από
το Λιμάνι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H

Πρότυπη θεραπευτική και Συμβουλευτική Μονάδα «Πράξις»
εγκαινιάζει το νέο θεραπευτικό παιδιατρικό κέντρο της στην Ασπροβάλτα*, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις
19:00.
Με εκτίμηση
Αγγελίδης Γιάννης
Παλληκαρίδης Χρήστος
* Παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης -Καβάλας

▶ Αλλάζει άρδην η εικόνα του λιμανιού της πόλης ▶ Παρουσίαση όλου του πλάνου αναβάθμισης
του θαλάσσιου μετώπου από τον πρόεδρο του ΟΛΚ Χρήστο Ηλιάδη ▶ «Είναι πολύ σημαντικό
το λιμάνι μας να γίνει το κύριο λιμάνι της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με τα νησιά του Βορείου
Αιγαίου» ▶ «Η δουλειά με τους tour operators όσον αφορά την κρουαζιέρα θα συνεχιστεί»
▶ «Προθεσμία 15 ημερών στους ιδιοκτήτες για την απομάκρυνση των ναυαγίων» Σελ. 8
„ Γ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

„ ΚΟΡΙΝΑ ΧΙΩΤΗ - ΠΡΑΣΣΑ

«Αν βγούμε από το Fast – truck διαδικασίες
ευρώ θα είναι κα- για καταφύγιο αδέσποταστροφή» Σελ. 4 των στην Καβάλα Σελ. 6

„ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2015»

Παρουσιάστηκε το
πλούσιο πρόγραμμα
των εκδηλώσεων Σελ. 13