Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 14ος / Αριθµ. φύλλου 3982/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΡΗΞΗ:
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ

Ανησυχία
για την
πορεία
της χώρας

Η πιο µεγάλη ώρα
για την Ελλάδα!
ΣΕ ΚΛΟΙΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Τα τµήµατα
στην Πάτρα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ
/ ΣΕΛ. 6

ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΥΡΙΖΑ
ΜΕ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΟΥΝΕΒΑ

/ ΣΕΛ. 4

/ ΣΕΛ. 4

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΡΑΜΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Υπό έξωση
80 οικογένειες!

✓ ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» ΚΑΙ
1.790 ΠΑΙ∆ΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ Κ∆ΑΠ

/ ΣΕΛ. 9

«Η πολιτική
για την αναπηρία»

Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 180 ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΟΥ 16ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΤΑ «∆ΙΧΤΥΑ» ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ

Ο σκύλος µύρισε... έκσταση

/ ΣΕΛ. 7

ΕΙΧΑΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΡΥΠΤΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
/ ΣΕΛ. 5

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ

ΣΤΙΣ 12 µ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ
Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΕΚΙΡΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΕΑΣ
κ.κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

500 εκ. ευρώ για…
επανεκκίνηση
/ ΣΕΛ. 8

C M
YK

Ηµιτελές το νέο,
γιαπί το παλιό
ΣΤΟ «ΠΟ∆Ι» ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΑΛΟΥΝ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΡΙΤΗ
/ ΣΕΛ. 7

«Η Ορθοδοξία
να στραφεί
προς Ανατολάς»
/ ΣΕΛ. 11

ΣΠΟΡ

∆ιπλός
αποχαιρετισµός

5 µ.µ. ΑΠΟ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ
Η ΕΞΟ∆ΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΚΑΣ ΣΙΟΥΛΗ

Ο τριπλός περιοριστικός όρος
και η απάντηση Μαρινάκη / ΣΕΛ. 27-34

Πατρών-Πύργου: Στο «τραπέζι» η νότια χάραξη
/ ΣΕΛ. 38



Τελευταία νέα από την εφημερίδα