Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ελλάδα... SOS. Συμφωνία τη Δευτέρα ή χρεοκοπία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'νῖ Μη ΗΜω..¦“
"Το Β`› Ζ
. ΕΛΕΥΘΕΡΟ “Ο .Ρ
ι Ι γ Ι
Τ ~ .
Χ 0γΡ0γτ0γΔΗ-ιιΔΡΔτ0γΔΗ
` Ταμτα
ΧΑ' ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΤΗΣ
Ν|ΣΤ|Τί|·|Σ ΤΩΝ [ΜΗΝΩΝ2
ΚΟἙΟἶΟζ τα
Ότι Η 
.. ]90ικε.ῷ29
Παρασκευή Τ9 |συνίου 20] 5 - Αριθμός φύλλου 1.652 - Τιμή Τ,30 € - ΝΝΝ.ε-£γρ08.£οΜ
ΕΛΛΑΔΑ... 808
Συμφωνία τη Δευτέρα ή χρεοκοηία
› ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ στις › Ο' ΕΚΡΟΕΣ καταθέσεων χθες ξεηέρασαν το Τ δισ.€.
/ 22 |ουνίσυ μετά το νεο ναυάγιο στο Ευι·σει·συρ, / Αντικρουόμενες Πληροφορίες για τσ εάν η Τράηεζα
στο οησίο οι υηουργοί Οικονομικών αηερριψαν της Ελλάδος ζήτησε αηό την ΕΚΤ νέα αυξηση του ΕΣΑ
με διαδικασίες εξηρές τις Προτάσεις Βαρουφάκη εως 3,5 δισ.€
ΑΠΑΝΩΤΑ ΤΕΛΕΣ|ΓΡΑΦΑ ΚΑΤ.. Ε|ΡΩΝΕ|ΕΣ ΣΤΟ Εϋ|ἱΟθΗΟϋΡ
 ΡΕΓΚΛ|ΝΓ|( (Ε5Μ) ΛΑΓκΑΡΝΤ
” ' τα ' «Για συμφωνία χρειάζονται
γ - ' αξιόηιοτες Προτάσεις, ησυ θα
ς «Αν δεν ηληρωθεί το ΔΝΤ
συζητηθούν αηό... ενήλικες»
 η Ευρώηη θα ζητήσει αμεσα
δ · δανεια ύψους 140 δισ.€» _
ΒΑΡΟΥΦΑκΗΣ
«Το Ευτσει·ουρ δεν είναι
ο κατάλληλος χώρος για
σοβαρές συζητήσεις»
κΡτΣΕΝτ0 ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΡ|ΖΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ!
 ς γ _  ϊ 
“ΕΤ“"Ψ“““ _ `_ ..γι-ι Σιοηι-ιΛι-ι ηΛΕιοψι-ιΦιΑ ιν!Λι4ΣΕή
“ιιιιιιιιιιτινι Μενουμε Ευρωπη
ΤΗ" ΠΑΡΑΜΠΝ|| ΠΟ ΕΥΡΩ  7 , _ “ 7 . Ο.
ειτει“ιΗ6€ιἑΜΜ“*
με`ηῆαστα διαβατήρια
ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕ
ΟΣΟΥΣ ἙΑΝΑΔΩΣΟΥΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔ|κΕΣ,
«ΜΑΧΑ|Ρ|» ΣΤ|Σ
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Αυἑηση“καρκινογένεσης
κατά 13,5% ῆόγω...
Ασπροπύργου
Περιοριστικοί όροι
σε Μαρινάκη που...
ηαραμένει Πρόεδρος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα