Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Απαραίτητη μια συμφωνία προειδοποιεί ο Γ. Στουρνάρας της ΤτΕRecognized text:
ωνννν.χτἱΜωἱετΜο.9τ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΔΥΣΟ|ΩΝΕΣ ΚΔ'
δ Σιλ ὅ:  '
Οι Δεικτες της ημερας
ΜΜΜ έ; 
π8εικΑυΜο Ε 
Π8Ε/ΧΛΜθω
ΕΠ|ΣΦΑΛΕ|Σ
ι ΚΗ εδω Ε ΜΔ 
εεεεεοαοΣ, ΑΕ. ΜΑΜ μας
Γενικός Δεικτης 23 4 - Η 5
ΤΜ» με ε
Ο' ΠΡΟΒΛΕΨΕ|Σ ΠΑ ΤΗΝ Ο|ΚΟΝΟΜ|Α
ΑΠΛΡΛ|ΤΗΤΗ Μ|Α ΠΜΦΩΝ|Λ.
προειδοποιεί ο Γ. Στουρνάρος πιο ΤτΕ
«Βηέπει» όκΕΧιΤ αν δεν τεηεσφο
ε»·-··ΜΜΜ
«Αν δεν έχυμε έντιμο συμβιβασμό πάηιεμείς
θα πούμε το μεγάηο όχι». είπε ο Αδέξης
Τσίπρας μετά τη συνάντηση με τον καγκεηάριο
της Αυστρίας, Βέρνερ Φάιμαν
μιας νέας συμφωνίας με τους ε
ταίρους, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Στουρνάρας,
προκειμένου να αποσοβηθούν οι άμεσοι κίνδυνοι που υπάρχουν σήμερα για την οικονομία, να περιοριστεί
η αβεβαιότητα και να δοθει” μια διατηρήσιμη αναπτυξιακή προοπτική
στη χώρα.
Στην 'Εκθεση για τη Νομισματική
Πολιτική 20ί4 - 2015 που παρέδωσε χθες στη Βουλή ο διοικητής της
Τράπεζας Γιάννης Στουρνάρας, υπάρχει εκτενής αναφορά στο θέμα
των διαπραγματεύσεων μεταξύ
της ελληνικής κυβέρνησης και των
Θεσμών.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι "η σύ·
ναψη μιας νέας συμφωνίας με τους
! παραίτητη θεωρεί τη σύναψη
ή εταίρους είναι απαραίτητη προκει
ρησουν οι διαπραγματεύσεις
αν οι συζητήσεις μεταξύ των δύο
πλευρών δεν τελεσφορήσουν, τίθεται θέμα εξόδου της Ελλάδας από το
ευρώ και πιθανότατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με το σενάριο που παραθέτει η
Τράπεζα της Ελλάδας "μια ελεγχόμενη κρίση χρέους, όπως αυτή που
διαχειριζόμαστε σήμερα με τη βοήθεια των εταίρων, θα μετατραπεί
σε ανεξέλεγκτη κρίση, με μεγάλους
κινδύνους για το τραπεζικό σύστημα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Η έξοδος από το ευρώ θα προσθέσει στο ήδη βεβαρημένο περιβάλλον
μια νέα οξύτατη συναλλαγματική
κρίση που θα εκτινάξει τον πληθωρισμό". Και συνεχίζει: "Όλα αυτό
σημαίνουν βαθιά ύφεση, δραματική
 Ξ! τί.τἔΪ'ἶί-;ζἴ'  μένουνααποσοβηθούνοιάμεσοικίν- μείωση των εισοδημάτων, πολλα› 7 ' Ι “ 7, δυνοι που υπάρχουν σήμερα για την πλασιασμό της ανεργίας και κατάρ   οικονομία, να περιοριστεί η αβεβαιό- ρευση όσων έχει πετύχει η ελληνική
, τητα και να δοθεί μια διατηρήσιμη α· οικονομία στα χρόνια της ένταξης
  )(_Α_ Σιλ! ναπτυξιακή προοπτική στη χώρα". στην Ε.Ε. και κυρίως την περίοδο
Αντίθετα, πάντα κατά την Έκθεση, του ευρώ". Χι λ. Ξ
Στον «αερα»  Γι. Νικοηουδης: ι ΕΕ.: Στο «μικροσκόπιο»
Π διαπραγμάτευση ἔ Νομιμοποιηση με φορα 2Ί%  Π φοροηογια
«Φουντώνουν» τα σενάρια για διεκιτ
απο πριν το σημερινό Ευι·οαι·ουρ ; ..
Ο Ο"(ΟΝΟΜ|Α 
Ϊ Για τις αδηηωτες καταθέσεις
; σε εηβετικές τράπεζες
ΠΟ^|Τ|ΚΗ ζ ς ·
ί Ενιαίους κανόνες για τη φοροηόγηση
 .ξ των εταιρειών θέηειπκομισιόν ;·. .
Ξεκινούν
οι έηεγκοι για
ανασφάηιστα
οχηματα
“Με ατο κοράκι'
|εκατ υπΟΘ νΨ
ο αριθμός τους
 τ η ζπ μια
ά ι9,850€
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας
ΧΡΗΜΑΉΠΗΡ'θ
Επεσαν στον
«βωμό» των
εξεηίξεων
οι 700 μονάδες ·
Πάνω από 48% οι συνοηικές
απὡηειες του τεηευταίου
.Δημέρου
Σημάδια
σταθεροποίησης
για Μοτοι ο"
Π. Τζανετάκης: Πάντως.
οι συνθηκες παραμένουν
δύσκοηες   .>
Κέρδη 27,ι7 εκατ.
το 2044
για Ειαο Ηο||αε
Αυξημένα κατά 20.65%
τα ίδια κεφάηαια
ΞΕΝΕΣ ΑΤΟΡΕΣ
Πρόστιμα 2 δισ.
για το ίσιεχ
Συμφωνίες υπέγραψαν οι
πέος, Βειςιεγ5, ΒΝΡ Μπακ
και Οοιόιηεπ 58ςπ5
)(ΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ Ι
“|-2(3