Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
18 06
 Η ΔΘΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
ο.=εΔἑ“.
ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» ΟΛΕΣ Ο' Α|'|0ΦΑΣΕ|Σ
ΤΗΣ ΕΠΟ ΑΠΟ ΣΑΡΡΗ - ΚΟΥΠΑ"
ΑποκΑΑγψΗ¦ ΑΝΩ - κΑτΩ ΦΑ ΠΝΕ·, ΕΑΝ...
γγΡΩ“Α·ο: ¦
. «ΗΡΩΑΣἔ
ο οΝΤοΥΜ ¦
ο φοβερός φετινός ΠΑΟΚ!
/ 0 ΜΑ πγΡοΣ
Βεζένκοφ= = . εκΑ·|Σ·ΑΗβογ“
«Θέῆω
Τ να μείνω»
ΛΡ|ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 340 | ΤΕΤΑΡΤΗ 18/06/2015 |Τ|ΜΗ: 1.30€
 Φ φωτ.
!ῳ ` _ έ
ΚΨΕΒχΕΤΑ· ΣΗΜΕΡΑ
 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ|
ἄΖ Τ@«Α·κΕΦΑΑο» έ
ῖῖἑ Α·κΑ·ΩΣΗ
27 «ΑΠΕΝΑ»!
(12/8/15)
Χθες σὲην Αθήν .
συυσπήθηκε με
Ιβάν Σαββίδη κσι ,ίσ
ΜΜΜ!έ ρόΒσ, σνεΒσίΜβ
Τ ~ Λ 7 Ι Α
 δω;@ ιτ¦:.ΜΘ
 _ έ “ΪΐΞἱ'ΥΞΞΜΜ
Χ- Λ '
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ η
ΣΦΑ·ΡοπογΛογ › ·  η
ΟΣΕΛ.85 . Δ . · “ζ ' . _-`-ζ ΑΔ
..κΑΝοΝ|κΑ ΠΡ0ΧΩΡΑΕ
° Λ Η ΕκκΑοΑΡ|ΣΗ ΤΗΣ ΠΑΕ»
· ·/ ° . ` 6? - Διαβἀ6π στην «Ατοκα>>
Ἡ Η. · : ' ; Δ
· - αἱ? ^” Τ . Π  'Ες η ω ΜΑΝΞ[ΞΡΜΠκ@Ξ=“ψω@Ε=ΜΕ»ΓΠΑ
” Ρ· Ν :Ώ Τ Τ! 7 έ: δὲ'.  ΜεΜΑ.ΜΑΜΑΜ@@@Μ@
η “ “ έ· * Μ· ^ Δ Ο Δ :38, ἶ`· · · · ΑτΡοΤ·κοΣ¦ΜνΡ πΑτο,χ·ΝπιΑΗε
ΜΜΜ · Ἡ ' Α `· -· ΑΑΡ·ΣΑ¦ ΣγΝΕΑΗΦοΗΣΑΝ
θεσσαλ"'κ" ' Δ · Δ ' ' ^ ^ ' ^ ° ΕΑ·οΜΑΡ κΑ·π·ΝΤο!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα