Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΟΔ|ΚΟΣ: 6] 97
Αντίο Ευρωβουλή από
τον Γλέζο
Ο Ναξιώτης Μανώλης Γλέζος
κραταει την ...υπόσχεσή του και
στις 8 |ουλίου παραδίδει- όπως
είχε αλλωστε δηλώσει - την έδρα
του στο Ευρωκοινοβούλιο στον
Γιαννη Μήλιο ΣΕΑ|ΔΑ 9
Ασχημα "αρρωστημένο"
το δίκτυο υδρευσεως και
αποχετευσεως της Κωμιακής
και του Απόλλωνα.
-Ουδεμία παρέμβαση για την
αποκατασταση του έχει γίνει
μέχρι σήμερα. Γιατί; ΣΕΑ. 3
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00
ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ ί8 |ΟΥΝ|ΟΥ2Οί5 | ΕΤΟΣ ί5ο | ΦΥΛΛΟ 3.506 | Ο¦5Ο ΕΥΡΟ
κλαδική
ι Δ ι Χωρι›Ν`ιΕως
τ ι ε» ΗπεοΠπτε - . εντειιεει5
ΕΚΔΟΤΗΣ - Δ|ΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΠΑΝΑΓ|ΟΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΝ|ΚΑΣ
'ακυρώνουν' τον τρόπο με τον οποία κνκλοιρορτακα¦ λεττονργεί η πόλη της· Ναξον. τρείς· οννὅημότες-ονντοπίτες
μας. 0τ κ. Αποστόλης Καρεγλας¦ Μανώλης Βαααλακης και Γιώργος Μαργαρίτης. Στηλττενονν με
τα οημερτνα οχόλτα τονς· στην "Κ" το γεγονός· όττ ονὅεποτε οτ αρμόὅτοτ¦ πρώην κατ ννν¦ οχεὅίαοαν σε οννεργαοία
κατ μεβαοη ττς· αποτρετς των πολττύν την ανττμειτύπτοη τον κνκλοιρορτακού προβληματος· πον ηΧτύρα ανττμετωπίζετ.
"ουτε Μαη Ανοικτή ουτε Μαη καειστιί"¦ νπογραμμίζετ ο κ. Καρεγλας. Ίνα οιαβουαευτουν με τον κόσμο
και να ενημερώσουν τον κόσμοι'. τονίζετ ο Μ ανώλης Βαοαλακης. "Δεν μπορεί να κυκῆοφοριίαει ο κόσμος.
αφου δεν υπαρχουν πεζοδρόμια'. παρατηρεί ο κ. Μαργαρίτης. Κατ οτ τρείς· ονμιρωνονν.·
Μ_ ΠΟΛΗ
-Τι λενε για την Παπαρηγοπουλου¦ την Κοντολεοντος¦ την
Μέσης τον Ποταμό¦ την πλατεία Ευριπαίου¦ τα βαψιμο:
τις προτασεις του επιχειρηματικού κόσμου και τον σοβαρό
σχεδιασμό που απαιτείται για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση του κυκλοφοριακου προβλήματος...
Κανει και τις Κυκλαδες η ΝΕΑ;
Σήμερα συνεδριάζει το ΣΑΣ με μοναδικό θεμα συζήτησης την
εκπτωση της ΝΕΑ από τις δυο γραμμες των ενδοκυκλαδικὡν
γραμμών - Ποιο το σχέδιο της Κυβέρνησης; σελ. ί ί
Εκεί που ή αγαπη
.ξημΜπα
Με τους αρμόδιους φορείς απόντές¦ ολοκληρώθηκε η σχολική
χρονια του ΕΕΕΕΚ Νάξου με τους δέκα μαθητές (και
τους καθηγητές τους) να προσφέρουν ένα μοναδικό ρεσιταλ
αγαπης και καταθέσης ψυχής- Οι εργασίες που έκαναν και
τους σκληρούς να δακρυσουν με σημείο αναφορας τον
Μανώλη Γλέζο και τον |όικωβο Καμπανέλλη ΣΕΑ|ΔΑ 10
ΤΗΛ.: 2285Ο.2468ί¦ ΕΜ: 22850235] ί. ΚΙΝ: 69743] ί .260 Θ-ιη8ί':ίηίο@κγΚ|8α ίΚί.9ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα