Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Φουντώνει" η σεναριολογία για capital control στις τράπεζεςRecognized text:
.Π βη” 1:.  › Σκι .-¦- ὅτε-μ . - .4 Ξ.» _· ε 'Ο
 Φ: τ ιι έτι ΕΤιΒ-ῦ :. ζω· `· α. ° τι @Αν ·· 
Νωνν.ΧτἰΜοΗ5ῆήο.9τ
4 _·' ¦, . ὡι“·πε. -·(;¦
 :"- - · Δ:
_ ~ Μ Η . γ να Μις· Ψ Η ζ. ζω γ· ετ Ι
τ Τ' Ε ι Με ..σε ε  
Ή ε. Λ '.- ει ε
ΗΜεΡι-ιΣιΑ οικσιχισ
ΤΕΤΑΡΤΗ "7 'ΟΥΝ|ΟΥ 2ΟΤ5
·ΕΧΤΒΑ ΕΝΘΕΤΟ
ΟΛΑ τα οικοΝοΜικΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' 3μίινου
· Οι 'Ν εταιρείε8 και οι πρωταγωνιατέε · Ποιοι ξεχώρισαν
' τι'
-εεω ”
26* ΧΡΟΝΟΣ ε ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5432
· πω διαμορφώθηκαν τα μεγέθη των εισηγμένων
Τ|ΜΗ ]¦5 €
ΚΥΡ|ΑΡΧΕ| Το ΘΕΜΑ ΣΤΑ Δ|ΕΘΝΗ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑ| ΣΤ |Σ ΣΥΖΗΤΗΣΕ|Σ ΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ιιΦ0ΥΝΤΩΝΕ|» Η ΣΕΝΑΡ|0Λ0Γ|Α
για αρκει ραπτιρ|ε στις τραπεζες
Τι είναι σ έηεγχος κίνησης κεφαηαίων και πότε και αν μπορεί να επιβηηΘεί
Επίθεση Ζ.Κ. Γιούνκερ στην εππηνικη
κυβέρνηση: «Παραππανά τους Εππηνες
ψηφοφόρους» σχετικά με τις απαιτησεις
της Κομισιόν - Για «συνθετική πρόταση των
τριών θεσμών» κάνει πόγο τώρα η Αθηνα
αρκει' ςοητιο|5. Στο άκουσμά
τους προκαλούν τρόμοΙ ανη
συχία, πρόκειται για την έσχατη λύση προστασίας των τραπεζών
από επιθετικές εκροές καταθετών,
αυτό που ονομάζεται στην διεθνή ορολογία των τυη δηλαδή μαζική εκροή καταθέσεων.
Στον διεθνή τύπο ένα θέμα κυριαρχεί ή η Ελλάδα συμφωνεί ή λόγω έλλειψης ρευστότητας θα επιβληθούν
ωραια' εοπιιο'ε¦ θα επιβληθούν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων
και περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών. προκαλώντας μεγάλη κοινωνική αναταραχή. Μάλιστα το
Β|οοητδετ8 σε άρθρο του χθες εξηγούσε πώς θα λειτουργούσαν τα
αερίο' ςοηιτο|ε.
Το ερώτημα πόσο πιθανά είναι τα
εερίιε| εοηαο|5 στις ελληνικές τράπεζες είναι κομβικής σημασίας. Για να
απαντηθεί το ερώτημα αυτόθαπρέ
πει να αναλύσουμε τις αιτίες που οδηγούν σε ςερίτα| εοηττο|5.Το δεύτερο
δανειακό πρόγραμ μα - μνημόνιο ολοκληρώνεται μετά από 2 παρατάσεις
στις 30 'ουνίου του 2015.
Η ΕΕ. και συνολικά οι δανειστές πιέζουν ώστε η Ελλάδα να συμφωνήσει
στις προτάσεις1υηεΚετ ώστε να παραταθεί το μνημόνιο κατά 9 μήνες.
Το μνημόνιο είναι ο μηχανισμός προστασίας¦ ώστε η ΕΚΤ να χρηματοδοτεί τις ελληνικές τράπεζες καθώς έχουν αποκλειστεί από τις αγορές¦ όπως έχει αποκλειστεί και η Ελλάδα.
Πώς συνδέονται σαρκα' εοππο|5 και
μνημόνιο; Η απάντηση είναι μέσω
των τραπεζών. Οι τράπεζες χρειάζονται ρευστότητα για να χρηματοδοτήσουν τους ισολογισμούς τους
και το ενεργητικό τους.
Οι τράπεζες έχουν περιουσιακά
στοιχεία και τα οποία χρειάζονται
χρηματοδότηση. ..ν .ι 
·_ ε τ 3;ῳτ8ηρΞ@Μ .. 384% '
 _. ,ιν-ω., ·-Ξ_ 'ζ -¦"£· .="Ί#_· ¦_¦¦.
< . η
λίγο αποόίόουν οι πογικές
μεταστασης της κρίσης... 
Α. Τσίπρας: Τώρα αρχίζει
η πραγματικη όιαπραγμότευση
Η ΕΚΤ επιμένει σε γραμμη οικονομικού στραγγαηισμοό.
επανέηαβε ο πρωθυπουργός
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α - ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
Ρυθμιση
οφειπών προς
τη ΔΕΗ έως και
σε 36 ὁόσεις
Π Λαφαζόνης: «Ανόσα
σε χιηιόόες νοικοκυριό
και επιχειρησεις» τα. 6
χΡιιΜΑτιΣτιιΡιο ί
Γενικευμένο μίνι
εε" οτί στο ΧΑ.
Διευρυμένες
ρευστοποιήσεις
με το εουηττγ αεκ
να χτυπό «κόκκινο»
49.570 €
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας
Εργο 8,2 εκατ.
ευρώ από Μπέκετ
Στην Απβανία. για την
αναπηαση του παραηιακου
μετώπου της κτυπώνας
Στη 8ρεςε Ηε|ίεε
έργο της Εθνικός
Τράπεζας
Για την εγκατασταση και Βετο
υποστηριξη ασυρματου
όικτυου ΜΗ
ΞΕΝΕΣΑΤΟΡΕΣ ζ
Μειώνεται
η έκθεση
σε μετοχές
Αυξάνονται
τα μετρητά - Πιέσεις
από Εηηαόα, Ρέα
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ “Τ2-Δ8