Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ · | ΜΜΜ" ΕΝΕΔΡΑ
 7 - ΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΜΠΡΛΒΩΝ
οι ' ' ΠΠ" ΤΣΟΥΚΑΛΑ!
 "Π | | Θ ^ὁ ”|  ο Ηχώ Η-τ;ΙΗμΙι1Ή; τιμ
7 ηΥΠ στον ΠνΠκΡ1τη μδ τον ωμαι η . ΜΝ ΜιΠ“_“¦“οωῳ
ι _ _ 7 μ  η η' κι
17 |0ΥΝ|0Υ 20Ι5. καθημερινή Αθλοοκἡ Εφημερίδα Δρα Φύλλου 1.505. Μή: |.3#  ° Ρ
¦_.-< οφ ι Κέ. Μ7 Ἡ 7   ;Ϊῖ) . υ
ι ὅ Δ 
ι Ι “ ~ “ ` “
αφ κι 7 ·  α μ¦;;Μ | η!”  Α 
ύ ΜΒ Β·'“ω=.¦%!·-Β'!. “·.~ Η α 6Ί
“ η , .Ι$“Μ@ Ό
τ “ “ "Μο Ρέντη και ομαδα πολο επιθΞαιςη ·  ζ
Γ' -  ί  τα πανω για τον ΟλυμπιΜὁ. ώστε να κωδ“Ἑ
;Ϊ κ  ΜΜΜ εισηγήσεις στα κΡἱ°ΨΠ θέματα · 1νΙι·ιοΡ·Ἑἴΐ
να του ταιριαζει περισσοτερο ο Ζὁνατας 
Πανο” · · ή 'ο
η ομαδα ους Η τπΖἑοου_¦ · Β · ·
μ Ψηφίσματα" οτ 0:18 Μα ο Σω. ·
Ο" " “ο ·“ ¦ ωτἀΘλῆἴκἶτοἩΠἄιΜ
αν απο ν ·< #
 ο ΤΟΥ ΜΠΑΤΗΣ
τρωω-“ια κοΥ:ΜΜοΒπΣ° οΜΜοιω “Μ“ωπ.ΜΜ
Ο ΡαζναιοΒιτς και η Εφές τον πιέζουν _“ὡΜ-_" < 7 ὲ ΕΜΒ- Μ Μαιο· ΒΜΦΜ ο”
να απονοαΨει με πολύ καλή προσφορα ΠΨΜ·ὴ . κ . ·ΤιΜοΒΜ.αοΡΜΜοΜων
[1.6 εκατ. δολάρια για 2 Χρόνια] ·ΜΠΜΜ ιΡ“μ““ με ων “πμ Ώως. ΠΜ ΜΜΜ