Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Γέροντας του βουνού: "Θα επιβιώσει όποιος ελέγξει τα ορεινά εδάφη"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ Ω Η
350 ΕΤΟΣ Ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ (ΜΒΜ) 3704 ΤΕΤΑΡΤΗ 17 |ΟΥΝ|ΟΥ 2Ο'|5 Τ|Μ|·| 0,70 ΕΥΡΩ
κ°Ν·κήπς ΣκΗΝΕΣ ΑΜΗΝ ΕκπΑιΔΕΥΣΗ
αμύνης= ΜΝ εΜΗΝΩΝ
Σ|ΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ Το ΔΝΤ
Ι 0 .
ε! · ' ' Ζ
· 3 · ` Ρ Ο - ο? ο 8
π___ Ν . · ,_ .
ῳ.Μ5; .· .`ἔ
'·.->. <`Α  ~`~:$ _ὲ;κ · ·
Παπανδρέου -     5
με ΞἔἔἙἩω ¦ ε “'ῖ·:ὶ“... φόρα Η Πίστα
 ` Ο ' ως ντροπής!   
ΠΡΠΜΠΤΠζΠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΝΩ ΟΠΕἴΟῖΜΕ ΠΡΟΣ ΤΠ... ΒΡΠΧ1Π
Οι δανειστές θέλουν
|| να “ξέδοντιααουν“
τις Ένοπλες Δυναμέις:
“ΜΕ|ΩΣΤΕ θΗΤΕ|Α¦
Μ|Σ00ΥΣ ΚΔ'
ΕΞ0ΠΛ|ΣΜ0ΥΣ“ !
"Σκοπός είναι νο δημιουργηθουν κοινότητες, οι οποίες Θα έχουν και τμήματα αυτοαμυνας"