Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: "Ναι" στο ευρώ "όχι" σε εκλογές







Recognized text:
ΧΑΛΚ|Δ|ΚΗ Αιτία, γι|ακόμη μια
' ' ΧρονιαταέρνΜης
 | «Εγνατία οδός ΑΕ»
στο στο «αμαρτωλό»
Τ0γΡ|Σ"0Σ Μείωση έως 2% του
Δραμα ο Πο ΑΕΠ και 100.000 χα
μένες θέσεις εργασίας
ενδεχόμεν" θα είναι μερικές από
αύξηση του τις επιπτώσεις που θα
υποστεί ο κλαδος του
στην εστίαση τουρισμού
 σελ. Ι5
' τμηματων4,2χλμ.
 γω "8, Ν.Μουδανιὡν·^ παραλια Ν.Ποτίδαιας
σελ. το
νννννν.εσε|ίοίοτοεω
ΦΑννεῆισφόρος
ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΙΟΥΝΙΟΥ ΖΟί5 ί ΕΥΡΩ
μ έ τ ο _ ἑίί - _~.1;ΖνΕ3¦ν
«Μύλ05» με τη
«Ναι» στο ευρῷ Ι
«οχι» σε εΜογεε στην
Π σελ. τ
Πι Οι;;..Παίζετε μικρομεσαίοι εηιχειρηματίε5 και καταναλω- τα χρέη τη5 στουε δανειστέ5 και ετοίμασε. Αυτό είναι τα βασικό
τέ5 είναι υπέρ τη5 ηαραμονό5 στο ευρώ σε σαντριητικό ποσοστό, συμπερόσματα έρευνα5 που έκανε για λογαριασμό του Βιοτεχνι- κτιιΜλτοτι>λΦιιΣΕιΣ
λένε «όχι» στι5 εκλογέ5 και συμφωνούν να ηληρὡσει η Ελλόὁα κού Επιμελητηρίου η εταιρία |ητετνίονν. Π σελ.2' Συνεχίζεται Π έρευνα για
τα μέλη τη5 διοίκηση5 του
 ]γ , ,Ϊ ] . ¦ η ΜΜΨω ενδεχόμενο ΜΜΜ Συνάντηση ηρωην δημου Βασιλικων
. - ο Τ “ “ ““ “ ““ ί “ “ ω “ ρήξης όφησεο κατηγορὡ» Τσίπρα· Μ· "
κ Έ |σορροπΜ πΡωθΜ0ν0νός Π0ΜεΡ "ούν” την ΔικλιοΣνιιιι
.· · Ι μιλωντας στην κατα της Παρασκευη Εκκρεμούν 400000
.  Κοινοβουλευτικη κυβερνησης 0τηνλγια ὁ¦κοστ¦κέ5 οΠοφόσε¦5
γ _ δ"ν8|στέ3 ο""δ"°"ΣΥΡ'Ζ^ "ΜΜΜ" στα διοικητικό δικαστηρια
' Π σελ. ο. 5. 20
Ρύθμιση οφειλών
σε 36 δόσει5
Π σελ. '0
θΕΣΣΜ0Ν|Κ|·|
ψαχνω λεφτα για εργα ΜΜΜ
ο Μηουταρη5 σε Προηονητη,
Στις σκέψεις μέχρι και η έκδοση δημοτικού ομολόγου ανακοινώνεται αμεσα
Π σελ. '3 Ο σελ. 25