Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Διάγγελμα ρήξης με φόντο τη δραχμή
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Τ' |ΤΡΕ|ΤΕ| ΝΑ Τ'ΡθΣΕΞθΥΝ
Ο' Υ|ΤθΨΗΦ|Ο| ΑΕ' - ΤΕ'
ΤΑ ΜΥΣΤ|ΚΑ
Τ|Α ΤΗ ΣΩΣΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ|ΗΟΥ
Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για ,ί
τους «φαντάρους» στα σχολεία
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Τετάρτη Τ 7 |ουν[ου 20" 5 - Αριθμός φύλλου Τ.630 - Τιμη "50 € - Μ.ε-τνροε.ωΜ
ρήξη8
με φόντο τη δραχμή
του ΣΥΡ|ΖΑ
ζητουν συντεταγμένη έξοδο αηό το
ευρώ, ενώ ο Μητρόηουλος μιλάει
για «διαηραγμάτευση ηου χάθηκε
ελλείψει ολοκληρωμένου σχεδίου»
τις ευθύνες της
κυβέρνησης για το σημερινό αδιέξοδο,
χαρακτήρισε εγκληματικές τις θέσεις των
εταίρων και έθεσε ως όρο για συμφωνία
την ελάφρυνση του χρέους
ΜΕΤΩΠ|κΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ Γ|ογΝκΕΡ 
-ΤΣ||ΤΡΑ ΠΑ ΤΟΝ ΦΠΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
των ΗΠΑ Τζακ Λιού κάλεσε  “  ΗΕ? ο
ε:ΥεΑτί::3:ΞαΞε “ο -< . «Η Ν.Δ.
και ο Τσίηρας αηάντησε ·& “ β Ι
> ` ... θα ηραασηισει
·  42 η· Ι
·   γ την ευρωπαικη
Ξ' Ι Ι
 γ Πορεια Με χωραε»
ΣΕΛ|ΔΕΣ
ΕΝΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ Τ Δ|Σ.£ «ΕΦΥΓΕ»
ΑΠΟ Τ|Σ ΕΛΛΗΝ|ΗΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑ|Ο ΜΩΡΟ
ηως θα ηροσηαθησει να
γεφυρώσει τις διαφορές
«ΔΕΝ Ε|ΝΑ| ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ.
ΑΛΛΑ ιΝΔογιΠικΗ ΤΕΛΕΤΗ»
Α2 ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ
Τ|Σ ΣΥΝΗθ|ΣΜΕΝΕΣ
ΜΕΤΡΗ ιΣ- οκ ΠΑ Τ  
η = ΤΟΥ ν γ
ΣΕΛ. '4
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΡ|ΖΑ ΠΡΟΩΘΕ| Ο ΔΡ|ΤΣΑΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛ ΗΡ
Τ| ΠΡΟΒΛΕΤ|Ε| Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΕΓκΤικογ ΣΥΝΕΔΡ|ΟΥ
'Τθ|Ο| Τ|Ο| ΣΤΡΑΤ|ΩΤ|ΗΩΝ
Δ|ΚΑ|ΟΥΝΤΑ| ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΕΛ. 3"
Η |ΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΑΦΟΡ|ΖΕ|
ΤΗ Γ|θΓΚΑ
ΣΕΛ. "3
ΜΕ|ΩΝ0ΝΤΑ| ΕΩΣ 50%
ΣΥ ΜψΗΦ|ΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΤ|ΜΩΝ
ΣΤΑ ΑΥθΑ|ΡΕΤΑ
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕιΑκΗ
ΑΝΑΒΑθΜ|ΣΗ
Ωφελουνται τόσο όσοι Πρόκειται
να ενταχθούν στη ρυθμιση όσο
και όσοι ήδη ηληρώνουν δόσεις
Ρ ΣΕΛ. "5
ΝΕΕΣ Δ|ΑΣΤΑΥΡΩΣΕ|Σ
Λ|ΣΤΕΣ ΗΑΤΑθΕΤΩΝ ΜΕ
Η|ΝΗΣΕ|Σ ΑΝΩ ΤΩΝ ΜΠΛΟΥΜ
ΖΗΤΑΕ| Η ΕΦΟΡ|Α
Ρ ΣΕΛ. 3"
ΚΔ' ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΙΜ
ΡΥθΜ|ΣΗ ΟΦΕ|ΛΩΝ
ΣΤΗ ΔΕΗ
ΣΕ 36 ΔΟΣΕ|Σ,
ΑΛΛΑ ΜΕ
ΕηιΤοκιο 5,7%
Ο διακανονισμός ισχυει για οικιακά
τιμολόγια, αλλά και για εηιχειρήσεις
Ρ ΣΕΛ. "7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα