Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Διευθυντής ΣυντοΞεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΤΡ|ΤΗ το ιογΜογ 20"5 Ο Α.Φ.| '|5589
¦Ί¦30€
Η... πρόκππσπ·τπς παικίας
, του. οι συστατικες επιστοήές από
κορυῷαίους εκπροσώπους του πορτογαπικού ποσοσΦαίρου και οι τεραστιες
οιαῷορές του με τον περέιρα οποσ
· η και τον ταρντίμ
ΚΑί ΤΟΝ ΚΑΠΗ!
ΠΡΟΤΕ|Ν0ΥΝ
οι ποντοι·Μοι
τον 27Χρονο ισπανό αριστερό
εετρέμ τής Σπορτινγκ Λισσαβώνας
που έπειτα από μια αετία
ετοιμοζει ραπίτσες για
απο" ποαιτείες
ο στπν Ανα 'και'
> ¦ ΜΜΜ
Γραφει Ο ΑΙ°ΙΙγΣΙΙΣ ΠΕΛΛΗΣ (ΕεΙ'Ιδ° Ξ) η
= τασοςΜήτρό
= ο πουαος στο .
"'“"Χοεσινο '
ϊ πωΜσιτων η
`. παρα·μαΧων «Ι η
στόμα 'ανήκε.
: τονϊἐΧεωετερ
οχι ιιΜι το... “η ο και τότε πήρε
ή ομόοα πρωτόοππμα. απαντες
η μίππσαν για «ξεκίνημα αυτοκρατορίας». όμως αποοείκοπκε ότι αππα
ήταν μια “ρωτοροήιοω στπν Μ
Νέα ωραία
εμφάνισή απο τους παπαίμαΧους του οπυμπιακού ο Χοες
προσφερω παπι γκοπ και θέαμα.
επικρατώντας με 4-0 των παπιών
παικτών τής Δόξας Αγίας Άννας
' στο Μενίοι σε αγώνα Μπανορωπικού σκοπού
ο Μαρκαριαν
στα Χθεσινή η
συνέντευξή τύπου κ
ο :είπω τ
Ι σ ο' ιιΑῷΕΛΛ""'ΣΜ°¦π”
τον απνπον ·
η ς Η;εόααμονή του οιόσήμου γνωμικου `
τ  τόποιος απομακρύνεταί απ ' το =
“αν ΖΩ  :ϊ  “
ο ' Δκαι ο σούπας" αντίκτυπος τής γ ή
έΜειψπς εππήνων παικτών στους ,
- νταμπήούΧους στο παρόοειγμα ;
τής τονικήςοτο.Μουντιοπ. που Ι η
Ν έφτασε μια ανασα απόιταΔπροπμι>
- τερμα. βασισμένπςαανω στον·
~εαήπνικό κορμό του οαυμπιακού:
ΑΝΥΠΑΡΞ|Α
ΤΩΝ κΑΜΩΝ»
το ποσο ανταγωνιστικοί
ήταν τα Χρονια που πέρασε
ο παοκ και ο παο φονήκε
μέσα από τήν ευρωπαϊκή
παρουσία τους και τους
οιαουρμούς απο ομοσες
τύπου Εοτορίή και
Γκινγκαμπ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΌ το
ΓΛΕΝΤΙ ΤΩΝ Ι'ΙΡΩΤΑΘΛΙ·ΙΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 20
Λίγες ώρες μετά τα μαγεία. την έκστασιι και τον ενθουσιασμό στο ΣΕΦ.
ο Χαμός και το γπυκο μεσύσι στα μπουζούκια. οι πρωταοΠπτες συν
γυναιεί σήμα... ανευ τέκνων Φυσικα- το γπεντπσαν για τα καπό.
εέ6ωσαν και καταΧειροκροτήοπκαν. :τις απτο οιακρίνονται οι σασίππς
Σπανούαπς. Γιώργος πρίντεΖπς (πίσω του ο τσαπίκπς ετοιμάζει...
επίθεσπ με γαρίΦαήαι. ιωαννπς παπαπέτρου. οοέπο Χάντερ. χρήστος
ΜπαΦές μουσείο Τύπου τής ΚΑΕ· και ο οιαΧρονικος Μία!” τομιτς
ΤΡΙΙ(°ΥΒΕΡΤ°
ο ΚΩΣΤΑΣ
το ΞΕΚΙΝΑΝΕ
Μπι: “απο να
μείνω. οεν είναι
πρώτο μέππμα για ,
εμένα τα Χρήματα. απτο ;
ο ρόπος μου στπν
ομόοαι ο έα μιήήσω
με τον κόουτς
πρώτα από
¦ οινιΑι·κΑτζ
τοΑιΡοπονΛοε .
και ο τροπος με .τον
οποίο.κέροισε όπως '
τους παίκτες του και
χ τους έκανε να. ~
«προσκυνονε» τον προπονήτή> -' γ '
τους! Ξ* . “
Το είΧαν υποσΧεοεί στους
εαυτούς τους και μέχρι
το Ξπμέρωμα τής Δευτέρας
οι πρωταοππτές
τα έκαναν... πίμπα ο
ο ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ Χόρευε
μ τέσσερα πεπτό ζεϊμπέκικο. ο
πρίντεζπς πήρε το μικρόΦωνο
και...έκανε πρόγραμμα. ενώ
για απο" μια Φορο ο Πέτγουεί
έσωσε ρεσιταπ ερμήνεύοντας
καταπππκτικό οιόΦορα
τραγούοια
Ε|ΧΕ ΝΑ ΒΑΛΕ' ΤΟΣΟ" "ΟΝΤ0ΥΣ '
ΣΤΟΝ ΠΑΟ ο ΟΛΥΜΠ|ΑΚ0Σ Ι
ποιοτεκοΡ
οπτική" ο
τπΑπονΛιιτ
και. γιατί ο Γιοννπς_
τοαιροπουπος '
.παρε στον πρίζα
ο σα" τήν ομοαα.
καρτας μετα το 2-ο
επί του Παναοή- ρ
ναίκού σκοπια ο
οεν οταμύτποε να` ` η
φωνοζει στην ς
προπόνπαπ οτι,
“ακομα οεν πήραμε ·
το πρῳταοππμα·· - .
Γραφει στ" “ΖΩΝΗ του ΦΩΤΟΣ» ο Ι' ΙΛΝΝΗΣ ΦΙΛΕΡΙΙΣ (σεΠΙδα "9)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα