Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΜΜ"    ι 
Χ ΑΡ|θΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 338 | ΤΡ'ΤΗ 16/06/2015 |Τ|ΜΗ: 1.30€ Η ΑθΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Α" ..ΦΑ
Η κ°°"ῖς, 
'7';ΑΝ ΣΤΗ τι ' ξ
οεΣ>ΣοΝικΗ, .. ο· ο `- .· Η' 
εΡχεΤΑικΑι η ω
Ξεκοθοριζουν οῆο
το Θὲμοτο με τον
μεγοῆομἐτοχο
“ΠΑΡΕ οΤι ' Ι Ι 3 :η Οι δυο κοροφοιοι
θΕΛΕ|Σ # ΤογΣ ιΤΑικΤεΣ. »γυμνσστἐς
ιΤΑοκΤΣΗΜ ι η· ` ο ιιΑοκ ΤογΣ κοτοΘετοων
ΑΠΟ Δ'οΝγΣ'ογ . ι ' ῦ ' Η Ο! τιΡοΠοΝΗΤεΣι την εμοειριο τους
η" Λα Κορουνια Η _ Ι φωτογροφιο οιΤο
' 7 ¦ τον ΑΟΤ/060
δινει 1.5 εκ. ευρω ζ . ¦
Θέῆει νοΦείνει' 
στην ιστιονίοΡ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ "ΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
Ο ΟΟΔΩΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΧοεΣ
ΣΕΛ.31
Η γ * γ η _ρο;ο:Π`ΡἩος¦
Μ 'Δοοοτοῆι6ης|
 η ` Τσιργογιοννης,
ΠΑ 2 χΡοΝιΑ ΣΤΗΝ οΜΑΔΑ ,Τ = . . -- , τ ·
' · ο κοΡγΦΑιοΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  _ . ΟΒῖΟΡΞ"Ο”Μ ΑΜΚ!” νεα ε"°χη! Ρ
Δ , ι ΗΒΗ ιν
ΓΊΡ ΣΕΛἶ11-143
.ι ,ι Διαβάστε στην «ΑΤΜ
_______
, ΜΕ ο Μυες" ΣΤΗΝ ΤΟΥΡκιΑ
Ο Αργεντινος με 47 ΜΠΟΝ ΑΝΑΝ¦ΩΝ¦'
Μ· ΜΑΜ· τ “'
Η! "Ο" ΜΚΟ ΜΡΠΜ"
Προτοση σηο γ"ΕΓρ^ῳΕ ο Μ"Αρτο^|Ν|¦ ΠΑΝΣΕΡΡΑικοΣ: ΔΕ Β|ΑΖΟΜΑΣΤΕ~
Ποηοθονοσοκη Με Χώρο Ο ΜΜΜ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΠΑΡΑΜειΝΩ ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ: ιιΗΡε ΔιΑΜΑΝΤιΔΗ
Ι κΑειΝει ΑΛΛΟ κεΝΤΡο ΤιΑ Το ΒΑΣικο ΣΤΑΔιο ιιΡοεΤοιΜΑΣιΑΣ; “ ' '° ¦ ΜΜΜ ”'Σ""" ΓΕΝ· "Με”
ΣΕΡΡΕΣ: Ο ΧΑΤΖΗΔΗΜΗῖΡ|ΟΥ ΣΤΗΝ κΜΛΟΝΗ!
Ο κῆέιτον
ό Περιμένει
Με ηθικό
[ετ σΤο ζενἱθ
το;; ειναι ο "ΑΟΚ
` ΠΡ0ΦγΑΑχοΗκε Ο ΜΠΡΕΜΕΡ
ΣΣΑ_34.35 Ο  _ 'Ενιωσε ¦ ' ”
' Ο " ενοχῆήοεις¦ 
· ΣκλιοΤΤιδη
κατὰ ΠρῖφΤη
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Ι 'ΜΝ ΑΠΕΝΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα