Πρωτοσέλιδο Έθνος: Οι λίστες με όλα τα μέτρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡ|ΤΗ
"6 |0ΥΝ|0Υ 20"5
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ: Ιω99
ι.3ο€
ϊ αυτο Η ω^“ 357 .·. τι
Ωω ' -.` ἱ/'¦
Η. ιν. “Κω :ι τα· `
Α ¦Τ¦_¦ΣΕ¦Σ ΠΑ · εΓκριΣι-ι ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ κΑι ΑιτΗΣειΣ Στο ΑΣΕΠ κΑι ΣΕ ΦορειΣ
ΜἔἑἩ?ἔΠΟἔἑε  Διαγωνισμοί για 3.772 θέσει5
μονίμων και συμβασιούχων
' ·"- Μ
Μ¦"η°1ΜιΜ'““ - ·
ΤΡ|ΑΧΡΟΝ|Δ ΣΕ Μ λ,ψεΒεΠοΧΜν
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕ|ΔΣ 2.513 ΠΜ Π ΜΜεω
»ι9-22. 35- 38 σε δωσω. σχολε5.
ω “Μ Μ Με
ἔ-···==: ι 1· Με
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΔΛΝΕ|ΣῖΕΣ
ή · / ΜΗΝΥΜΑ
. ΝτρΑτκι
· ὶ|· <'··· ΝααροΕΙΠΣΕ|Σ ἔι"ἔὲ%ΐἔοι
ΛΣΦΛΜ||(ΠΝ
 με όλα τα μέτρα
Νατασα, μου" , , , , ,
Ν ° Συγκρ ΠΙ ΚΟ! Πινακεε ΗΜΑΝΤΙΚΞ διαφορα καταγραφονται μεταξύ ΑθΠνα8
, . Ι Ι _ και δανειστὡν με βασΠ τα λίστα μέτρων Που έχουν Προ· Προκο"ΗΣ
Ευνοϊκή ρυθμιση Μ 99μενε8 για 'το ΚΟ στο ετων Προῖ9 τείνει οι δύο πλευρέ8 για την καλυψΠ του δημοσιονομικού ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
'ΜΒΜ Βωλ"· 1: π σεων των δυο ιτλευρων κενού. Υπαρχουν αποκλίσει8 τόσο στο ύψοε του λογαρια- Η θέση ΤΠ8
  01109 όσο ΚΟ' σε ΟΙΠ0ὐ8 ΠΟΠ καλούνται να τον ΠλΠρὡσουν. 
Τεραστια τι αποσταση για τι8 συνταξει8. Σ:4-9. |4-ι6 ¦
στην Ευρωιιιι
Το ΠΑΡΑΣΚΗΝ|Ο ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ: ΤΑ ΒΡΗκΑΝ ΠΑ Το '15. Δ|ΑΦΩΝΗΣΑΝ ΠΑ Το '16 και "ο ευρώ
Πρωτοβουλίεε εναμέρωσιι8 απο Τσίπρα χ
~:~ ι
] <.~ ;-.
ΕΛΛΗΝ|κΗΑΣΤΥΝΟΜ|Α _ὴ ι ο · , _ ὁ.·
Ηανατομία μια5 . 7 ὰ· ι Δι > . ν ΔΗΜ.ΑΒΡΑαυτοκτονία5... _· | ; Δ · · ~ _ ΜΟΠΟΥΛΟΣ
Νέα ερωτηματικό γιατα · - _ _ ΕΚΚλΠσΠ
ψυΧσΤανικαΤεσΜ:48.39 ” ¦ ._ ί· ` · , για εθνικη
. . ¦· -·Ή- μ συνεννοιισιι
Β'ΒΛ'Ο
Μ|Χ. |ΓΝΑΤ|ΟΥ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ'Σ
ΠΑ Το ΠΩΣ
ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ
ΜΝΗΜΟΝ|Ο
ΛΕΡΟΣ
ταϊδουρόκω με -= ΤΗΝ κγΡιΑκΗ Μετα ι ι “
αδεια κυκλοφορια5 · Παρ/,χ ί .ΠΊ .α·κΥΜσ:¦
Μεκανόνεειι..κύκλαΜία ι -- ι η!) | ο=“ω'=""
· .ι ·. ` ·-Ξι ι · ε χκαι
των τετρσΠ08ων-Μ Χ ο κ ΜκΟΟΜ .Λ η Χσλσλίμα