Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Τα mail που στραγγάλισαν την Ελλάδα!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ
Ο «τυρα νν08»
του εμποράκου
θέλοντας και μη οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ Πληρώνουν καθε τριετία αυξημένες
ἱ ἰ ΜΠἰΠιοΚΜΜΠεΜ8τ ΚΛΒΗΜΕΡ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|Μ ΔΕΥΤΕΡΜ5|0ΥΝ'0Υ2Μ5 ΛΡ.ΦΥΛ.Ι.32!ι · ὅ
 ^Ἡ7Μ .
Ο “ - . Το συστημα Λα' ΤΡ"!Μ'| Η" ΒΡι-ΕιιιιΕΣ ° · 
· Π . ι - ο ἴἑἑ“ζΞΠξἑἔἙἶἔἶἔ
 |κ°""ΜΕΣ Φοβερο ΠαρασκΠνιο: Ο μιοΠτο8 Πολ Τομοεν 3; 7 Ξ;ρ::χΞ;:Ἑ:;:Ξ
7 · Πες μια ων και ου
ἶεΠ ΒἩΨΦΜιιι εβαλε εαφνικὰ φωτια σϊιεδι€ιΠρσνμ0ῖεὺσεΙ8 εεε-4
τ β Δ'
Ο οκοτεινὐε ρολοε του εκΠροοὡΠου του ΔΝΤ ΜΠομΠ Τραα στο διογκωοΠ του ελλεἰμματοε το 2009
ΤΠ ΜΝ!
Για ασοεε δεν · . 
Πει· ατμανναΛιαα
ΜΑΝ. ΚΟΤΤΑΚΗΣ
Οι ευρωΠαῦ<ὲ8
τραΠ8288 γλίτωσαν
ΖΗΙΙΙἑ8 22 δια 6'
ΠΑΣΟΚ: Η Φώφη »Η Πλακέ· ΤΕ;
νέα Προεδροε για τον φερο 
του... οωματεἰου στο φυσικοἩῖ:ριοῖ 
Μ ΜΜΤΜ ΕυνοἡθΠκαν καΠοιες βιομΠκουΙὲξ. εξαφέθοΜΝΗΜΩΝ εΌ -· . κανολες οιυΠὐλοιο€ς."Β.  _ ἴ
. Παραδικαοτικο 2: ΗΧΠρΠ ΠαρεμβαοΠ
^ , 1 κ χ ' ο ΣτΠ φυλακΠ _ μ( _ . του Πειραιὡ8
ἴ ` ϊ. ' ' 7 μ ου τι ο το (αΉη και τι 4 κ ^7 "ο Ξ: ·
7 (8έή: ί Παλι ο Ι. Γ ΙΟΟ(ΙΙχΠΒ ὲεο.Ξρμ“ΖωΞ[email protected] .Σ  για τα ναρκωτικα!
μπα ενοσ ανοιγει τον δρομο για τα θεραπεία τιιε οστεοΠὁρωαιιε