Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Η πιο" Το" ΜΜΜ" 
ΗΜ' ΜΜΜ"... '
"ΝΠ" " 'θ°'°°""|
   ΗΒΗ?
κωρ·οκΠ ΤΑ |ουν·ου 2015 / Φυλλο 909 (2Τ09) / € ΤΔ3Ο
<έΕνωση»
Ι ρων "λέΟν;νΟ κλείσε· 
 του «τρομοκρω"»,
Που ειναι τρελομέν08
για να επιστρέψω στην
ΣΤΗΝ ΠΡεΜΤΕΡΔ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ ΚΟΝΤΡΑ
ΣΤΗΝ κΟΛΟΜΒιΑ ΣΤΟ ΚΟΙΤΑ ΑΜΕΡ·κΑ (22:00. ΣΚΑΪ)