Πρωτοσέλιδο Έθνος: Παράταση και πέναλτι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Α5ΤΕΚ|Χ ΚΔ' Η ΕΠ|ΣΤΡΟΦΗ 
ΤΩΝ ΓΑΛΑΤΩΝ `
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΤΑΞ|Δ|ΩΤ||(Ο| ΟΔΗΓΟ'
ΤΗΣ ΚΥΡ|ΑΚΗΣ ]4/ΠΒ/]5
ΑΠΠ|(ΑΑΥψΕ|Σ ΠΠ Β|ΒΑ|0
Η” Μ. 'ΜΑΝΟΥ
!Α“ιΑιιιιι
“ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΣΤΑ 808 Η" ΑΝΤ
|£1Ι5
“ΡΜΗ·ιἰ 
ΜΜΜ" 
#.//ς/7#/Ψ Ι “
Η" ο· .ο
ΜΑΝΗ"
ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ · ΦΩΤ|Α ΠΑ ΣΥΜΦΩΝ|Α |Η ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕ'ΣΤΕΣ
Παράταση α πέναλτι
Δύο σενάρια στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
Η] ΜΝΗΜΗ] 'ΠΑΠ
ΑΜ Πέ ΜΝΗΜΗ' Η." ΑΜ
ΝΩ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ τα Πιο κρίσι
μα εικοσιτετράωρο τιιε διαιιραγμάτευσιιε. το Ετιτοειοιιρ τιιε
18ιιε Ιουνίου φαντάζει ω8 έσχατο
ορόσημο για ενδεχόμενη συμφωνία. Στι8 συζητήσει8 των Βρυξελλών οι ατιεσταλμένοι τιιε Αθήναε
και οι δανειστέε θα εξετάσουν δύο
σενάρια για παράταση τιι8 δανειακή8 σύμβασιι8. » απο
 το ΜΕΓΑΛΟ
Ξ Στοιχεια
 μέλοο5 του ΔΣ
έ Με εταιρείοε
έ 8τοιΧιιιιειι
ἔ Γ. Σπανουδάκιι. 
Ξ » 42-43
· ΜΜΜ
έ Σύνέντευξιιτοο 
Ειι>ιιιιιικιιι ΜΗΝΕΣ . έ· 5 ·'
τον των  
ΑΤΕ!"
“ 'τι το ΜΜΜ
Η 38-39
Πι Μ) Ἡ
'~.·ιι ,.^
Ταράμιινιι ή
εννιάμιινιι επέκταστι Με δανειακήε
ούμβασπε συζητούν
στις Βρυξέλλεε
Κλειδιά ΑΜ·
Μόκαι χρέοε.
Φουντώνει μέρα
με τα μέρα ο ΦΠΑ
' Νεο κγκΛΩΜΑ ΠΑΝ ΜΑΣ.
' _ ιαπωνια
 ιιιι ιιι τιιιιιιιιιιιι
~ υ  Τιψάχνοον στο ναοί
 οι Εσωτερικέ8 Υαοθέσει8.
έ » 83·83
ΣΕ ΙΒΑ ΠΡΟΟΡ'ΣΜΟΥΣ, ΣΕ 43 ΧΩΡΕΣ.
ΕΝΑΡΞΗ ΠΤΗΣΕΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝιΠ
 ΔεσΕΔΝ