Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Τρέχουν τώρα για συμφωνία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
την Κυριακή
με το ΒΗΜΑ
ιιι ι-.`ιι^ικι<.ιι
έ και Μαρια
ενημέρωση
”ή το ΒΗΜΑ
Μ Δ. ΜΝ' (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: Η!” ". Μ ΝΕΥθΥΜ: Μ 'ι "Μ
||Ί||Σ ιεγι·ιΑκιιΣ
ΙΜ: ΔΗΜΗΤΡιοΣ ΜΜτιΡΑκΗΣ Μ Μ Μ Μ κεντρικό Με:: ΜΜΜ ω. Μ 115 28 ΟΤ0 ΒΗΜΑ Α| 
ετοε ιδρι)στω8 1922 το· ΜΜΜ". ΕΜ Μακ Μα Νικ/Μ ©211 385.7οω. Εστω: Μο ΕΜΜσι απο τον Δημοσιογραφικό
Ειοε 949 - Αριθ. 18405 Ανατολη 08.02 - Δόση 20.49 'Μ Μ#Μ.ΜΜσ Μ ΜΝ ΑΕ. ΤΙΜΜ Ζω
Μετα το σκληρό τελεσἰγραφσ των Βρυξελλών
Τα ιτιικρω ιι0ιηρι ` ”Ι Η
Γιοονκερ αιιοτσιτωνεται
στην εκφραση τοσ
ΠρωΘοτιοιιρνοιι
κ Αλεξη Ταιιιρα
ΜΜΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑ 'ΠΣ ΠΜΡΕΣ
· · σΒαρι3 πακέτο μέτρων μεαιιξήσειςΦΠΑ, έλεγχο
ΚΟνεΒ (ΠΠ σΜαξ" μισθών και προσλήψεων, Ασφαλιστικό οΑγωνία
πριν απο τα  για την ψήφο των βουλεστὡνσΣενόρια εκλογών
ΣΕΛ|ΔΕΣ Β2-3 ΣΕΛ|ΔΕΣ Μ. 6. 842
ΘΕΜΜΑ *ο “ ι“εεεε“οχε= *
Τα σχέδια Σαμαρα “ Πὡ5 θα ήταν
και οι χριὶσΊμοἱ η Ελἐαδα αν γι)ριΖε ΠΟΠ το Μ(Ιξ|μΟΠ φΟβΠῖΟΙ  Κ.ΤΣ Α
Κ · ° γ ο ·
“00μ0ν ΝΠ ΚΨΜ τη Ζωη Κωνσταντοπουλου ---ὴιο. 7-ΜΜἔΕ_
μμένει στην εθνική συνεννόηση ο τον μόνο για τις εισαγωγές κρέατος τοπια για όλα ΜΝ η Πρόεδρος Βουλής ία '
πρόεδροςαιςΝΔΑνι.Σσμαραςενὡ πληρὡνοῳεΙδισ.Μτσνχρόνο, ΜωαΜΜὡἄ 
προετοιμάζεται ακόμη καινιοτο Μ γίνω ΜΜΜοΜ θαείνσι οΑλ. Τσιπρας ακοΜιΒήωι Μαη πορεία». ΜΜΜ Μ στην Μ πομενσ πρόωρων Μονών. ΣΕΛ|ΔΕΣΑ14-15 η προσαρμογή στη δραχμή. ΣΜιΔεΣ 1-3 Μακη ζωή. Η Αριστερά
στην Ελλάδα έζησε επί
ΜτοχοωτΜ Μινι ονΒΕ κΝΑΟγΣτκοΡΝτ δεκαετίες ΜΜΜ
..Τ στο περιθώριο του πολιτικού γίγνεσθαι. ΑντιμεΙ 0·Μ·Μ τώπισε την επιδεικτική
° περιφρόνηση της Μω   και την
πο ' στο των δο κοιμαν τα σινεμα τρΑπε2Α πειι>ΑιαΣ ΜΜω"ωωα
-'” το Μ ι·ιοΛπιΣΜοΣ. ΣΕΛιΔεΣ Α8-9 Ε:ὅ% "ὁΜ| 
 ί τις πως μας Με·
· -- ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΠΑ ΜΜΜ ρα ήταν κυρίωἔἔΚΚΕ.
· · ¦ · · · ο' «ΠΜΦΜ8€ Ι,
Το καφε λιποε, . ή Σχεδιο για προσληψη Ο νορβηγοε “ΜΜΜΜ “ως κα. Μ 828
το κρυο και το τσιλι Ι3.000 γιατρων, συγγραφεα8 κή ομάδα πρυ μιλούσε
ροκανἱΖουν ι νοσηλευτὡν και Ξ που σπαει ἔδΞΣΞἩἩ%ζ
θερμἱδε5 και παχο8 βοηθητικοό προσωπικού ι τα ταμεἱα ~ ΣΜΜΜ“
ΣΕ^ιΔΕΣ 6-8 ΣΩΜΑ 25 ή τη Μ Βι8ΛιΑ. ΣΕΛιΔεΣ 2-3