Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι4 ιουνιου2οι 5 · Αρ.οοῇηοω9ι4 . Τιμη Ι ευρώ |διοκτησια:ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕι
ή! ης.» ω_Μ:Ἡ “Ί να. ¦α~«φω·- ω*·Ἡ ε
“ “ η; ε ι:τιι“ιιν :μινι Η; Με τη. Μενα.
οι...ιεΛεντΑιοι ΞοΑι>ιιΔετ
που συνταξιοδοτουνται πρόωρα
·· Ποιοι γηιτὡνουν στο παρα ηεντε την ηαρδταση του εργασιακού Βίου
 Οι διαφορε5 δημόσιου και ιδιωτικού τομεα
Εκδοτη5: Κωνσταντινοε Μητση5
τω. ι4-ι 5
Π Δ ” ο ε ΕΝΘΕΤΟ
“ ' , , Ρ” .ιν ι Μια
ι Εθνικη συνεννοηση “ω"ἶ ί·  ,¦
· - οι θεσει8 στη  
ηροτασσειοΣαμαρα8 έ _
' Το σχεδιο δ δ Κως
για σε κρισιμε5 Κυριακη
Βιωνει η χωρα αφιερωμα
η ΜΒ ΗΜΟΥΝ ΣΤΗ “ΒτΚ»
ΕΛΑΦΡ|ΥΝΣΕ|Σ “Εχουν Βοφήοε¦
ΤιαῆῆαΖει διαηραγματευση
στατεκμηρια το θεατρο
Ποιε5 κατηγοριε5 φοροῆονουμε- ' η [Ου ΠΟ ρα ῇΟγΟϋ»
 νων ευνοουντα ΜΙΒ | ΛΔ|ΗΟΔΟ Ν 'Δ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
;ΕρΤ ΚυΒερνηση με την Ματ" στοντοιχο ἑἔ:ἑἔ;ΞὲΔ
ι , , Η ΜΜΜ, ξ ιη η ” “δ Ο κ Β '
ι ο Μεσα, το ησνηγυρι σεΜε:δωἱἔ.Ἡ2ΜἩἩἩαὶΐἔῶἩὅ“ἩΜἩἩ%
ι κο' η ογκοῇ|6 ΜΜΜ ημερομηνια (30 'ουνιου) έχει αρχισει. Και η κατασταση δειχνει οτι ειναι
; · · · | αδιέΞοδη. Η ηοῆυηοθητη συμφωνια. παρα σε ηερ' του αντιθέτου καθημερινό: δη; μ ε τη Ροχη ῇ δώσω κυΒερνηακὡν ησραγδντων, δεν ερχεται. Και η αποσταση παραμενει μεναι η". την ιδια ώρα που η κατασταση στην ηραγματικη οικονομια παραμενει αδιεξοδη. η Δεν ετσι 
”ΟΠ” Περ¦οοεοε¦ η ομετροεηειο Η καταστροφη σου επιτεηειται ειναι ανυηοηογιστη. εξαιτΙαε Με αναΜηε και ,
Σω 35 Με αΒεΒαιοτηταε που εηικρατουν. Αηδδειξη, η μεναηη αυξηση Με ανερνιαε. Μονο Π ΠΟγρΟ φΠ5
Ξ το α'τριμηνο του ετουε αυξηθηκαν οιανεργοι κατα 65 ΜΜΜ. οθονονταε στο ·
 η ΔΣΘ κ Η Ι.27 εκατ'0ηοι αηδτον ιδιωτικδτομεα, ησυδοκιμα1εταισκῆηρα. μνΠμΟν'9 ΜΒ
Ζητειται“ηρασινο5» ω” σ“μΦῳΨ95»
σωτηροε ν ·· ο θΥΡ^Β  ἔΣἑἩΐρ”Σ
Η καρεκῆσ του Προεδρου και οι ; .ϊ Ο κέρδισε την Παραμονή του 'γ Ψ . ΒΟϋῆ€ϋΙΠ5
ὁ“ΟΚΟῆ'ε5 Με Μ η κ “ Τα αστερια ηου θα δομιμουν στο κοηα Αμερικη : ΠΝΑ Σ Ί ] ο
' Φρένο στο «σκηαΒοησΖσρο» ΒαΖειη ΗΡΑ Η'