Πρωτοσέλιδο Αυγή: Κοινό το πρόβλημα, κοινή και η λύση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τα ο .τοπικές ι
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12317 ο ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 · ΤΙΜΗ: 3 ε
οικοτΡιοεΣ ι ΜΝ· ΜΜΜ 
Λύση χωρίο Προοπτική μα5  ι
ΥφαρΠαγή τα ήαθπ δεν είναι  '  7
των φυσικῶν κοινών του παρεήθοντο5 ή ρήξη Το καμια στον 2|ο αιωνα
Κοινό το προΒήπμα,
 κοινή και ή ήυσπ
ΜΝΗΜΕΣ ΣΥΝΑΜἩΣΕἐΣ ΜΕ ΟΡ· ἔ¦£:ΝἶΑ Τ( ΕυθΟΟΠΟΠΡ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟθΕΣΗ Η
ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩγζ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ πιο ΥΨΗΛΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΦΠΑ ΚΔ· ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΠΛιΣΤΗ(ΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η "10 ΚΡΙΣΗ" ΜΑΧΗ τας τετραμπνπς διαπραγματευσπς. που εισέρχεται
στήν τελική τής Μισή με ορίζοντα το Ευτσαιουρ. διεξσγετσι απο χθες στις
Βρυξέλλες μεταξυ τής ελλπνικής αποστολής και των εκπροσώπων των
δανειατών. Η Αθήνα προσέρχεται με διαθεσή εξευρεσιις λυσιις και
αποφυγής μιας συγκρουσπς που θα είχε ανυπολήγιστες
συνέπειες για ολες τις πλευρές. Η διαφορα που χωρίζει Ελλαδα
ι και δανειστές έχει περιοριστεί σε ένα ποσο που αντιπροσω£ πεσει το °¦25°|ο του ΑΕΠ. ένα ποσο που ή Αθήνα διαπραγματευεται με δυσκολία. αλλα και το οποία θα ήταν παραλογσ
να θέσει σε διακινδυνευσπ το μέλλον τής Ελλαδας. αλλα και
τής Ευρώπιις. κατι που οι δανειστές οφείλουν να ΜΜΜ υποψπ
τους. Για τήν ελλπνική πλευρα. που αποσκοπεί στα δρομολογπσπ
` μιας συμφωνίας για οριστική έξοδο απο τον κρίση. απαραίτπτπ προυποθεσπ είναι ιι ρυθμισπ του χρέους. ώστε να καταστεί Βιώσιμο. Βασική
ΜΜΜ αιν
πρωτεύουσα, οικω
ο ΣΥΡΙΖΑ τήν ΕήΜδα , 4,
ΜΒΜ του ΜΝΉΜΗ] μέλπμσ τής κυΒέρνπσπς ειιίσπς είναι να μήν επέλθει περαιτέρω ΜΜΜ"
κωεΜ οι Μακ στα καμήλα και μεσαία εισσδπμστική στρώματα. στοχος που θα επιτευχθεί
υ 46 με σνακστανομή των Βαρών στα πολύ Μπλα εισοδήματα.
Εήήπνική οικονομία:
Και όμοιο κινείται...
θετικό «σημάδια» αποτυπώνουν
οι οικονομικοί «δείκτες» ·7
Στον νεοφιήεήευθερΜ Ξ Ε , ·
δενυπαρχειχὡροεγια . Α 6 Μο, ὁ ν'°χ"°"ω, ο
ωΗΜΥ"(8 (ΚΨΜ · 15 Θαυμαστές | Π ω ρ υ κ κκ'ν°· 6"Μ°$ υγεια Ταξ|κὲ$ ""'Ζνδ
ενός μακρινού καλοκαιριού Π “Ν “Μαρ Μ" ΦΜΑ" “ω ω", "Β "ε··· ω' "ερ"
ι ΣελαΧατιν Ντεμιρτος= * Ο · διαπραγματευσή$ που αναπνεουμε
τον Νικον ΜΠΕΛΑΒΙΛΑ ι Το νέο Πρόσωπο της . ὅ Ω Νέο σύστημα ΤΙ δείχνουν το
ΕΠΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ καιρό τώρα στον νου οι τουρΚΙΚής Αριστερός  τιμολόγΠσΣ:-“Π0ζΠμἰΜς «οποκοῖ8ιω στο
μνήμες του καλοκαιριού και του φθινοπώρου Άρθρα; Ε Βαρεμένος, Ώ Ν ψ ` των φσρμ ων εργοσἙόωο της
του 1974. |Ειιειτα ααα τόσα χρόνια. ή ουλ- Ι Αιμιλία Β°νλβ°ύλ"' Ξ Γραφουν:ΕΜπασκόζος, ονοΚύΜωως
λογική μνήμπ προσλαμβανει τις θαυμαστές ε- Ξ
, , , ¦ Ελίφ Σαφακ Η Π Ρ Ξ ς :
κεινες ήμερες. αναντιρρτιτα ως ΠΙ στιγμή τής : · 1843 Ξ · 164]
Η ΠτὡοΠς τής δικτατορίας και τής εκκίνήσής τής Τ 21' 22' 43' Μ
στον 2% αεκ" μακρας δημοκρατικής πορείας. _
1 Η ΑΝΤ ΑΤΗ|ΝΑ ΕΓιΝΕ 20 ΧΡΟΝΩΝ - ΕΝΗΛΙΚ!ΩθΗΗΕ;
· ΕΜΕΝΑ" ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα