Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ήρθε η ώρα του Τσίπρα για αποφάσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΣ τΑΞιΔεγει
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Σημερα το
ιο ονο και μαζί
η κασετίνα
. γε . ·.“·“; ετ. > 'Ι | | ζ -_ ' ' :ι Ρ .... ·'“ ' Μ|'>;
.Μέ Ο· γ 'χι' Ἡ 7 1 “ ' ' Έ· > ) - ' Ό
τ`ἶ-- ¦ . Η Ξ··` ι /
"3 ιονΝιον 20ί5
Αμ. ΜΜΜ: ισο97
ί.30€
Με ονο Μι πεποΔικα 3.50€
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι'ιιιιιτῶι"ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιήιιιιιμιιιιιιιιΔιιιιιήιιιιιιιιΜιιιιιιιιιιιιιιτιιιιιιιιιιιιιιιιήιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ΜΗ' ωΜΜῖΜ.Μ.“μιιιιιιι
ΜΕΤΩΠΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ ΜΕ ΤΕΑΕΣ|ΓΡΑΦΑ και ΜΑΥΡΑ ΣΕΝΑΡ|Α
Ταξιδιωτικοί Οδηγοί
Α #-···"
του Τσίπρα για αποφύαει5
ΤΑ ΧΕΡΙΑ του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
βρίσκεται πλέον η τελική απόφαση για την έκ- ,
βαση των διαπραγματεύσεων με τουε εταίρουε, κα- ΕΙδι Κ Π
θὡο όλα δείχνουν ότι οι δανειστε8 έχουν σχηματίσει Ι
κοινό μέτωπο και ο Χρόνοε τελειώνει. Σήμερα ειδι- α Πο στολ η
κή αποστολή Με κυβέρνησηε, με τουε Γ. Δραγασα- Ι
κή, Ν. Παππά και Ευ. Τσακαλὡτο, φτανει στι8 Βρυ- σΠμ ερ α σΪι 8
ἄλλα για να καταθέσει την αντιπρόταση Με ὡλή Βρ Πξε λ λε 8
νικήε πλευρα8 προε '[0υ8 θεσμού8, προκειμένου να
Κω η ε¦-¦¦- γεφυρωθούν οι εναπομείνασεε διαφορέ8. Χθε8 ο μ ε αν": ι '
ωροΦη Των Αλ. Τσίπρα8 είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον '
ΓολοΤὡγ πρόεδρο Με Κομισιόν Ζ.-Κ. Γιούνκερ για τα επόμε- Πρ οΪασΠ
να βήματα τπε διαπραγμάτευση8. 33498
:Με ΙΕΜ'|Μ|(ΛΡύΥΝ Ο' ΣΥΝΤΑΙΕ|Σ
“πω για χιλιόδε5 αοφαλιομένου5 
ερεικογεΑ ΠΕΡΑΜΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΗ
Το αγνωστο Ανθίζουν
καταφύγιο Παλι οι
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ'ΩΣ αρΧαίοι ΚήΠοι
των Εβραίων
ΗΜΜστηνΜ
ΠΑΝΕΛΛΑΔ'κΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕ|Σ ¦
"ἱΤ|(Υ|Μ|Β[ χ
|'|Α το
ΜΗΜΝΜΡΑΦ||ω
Η αγνωστη και ηρωική ιστορία »20 Αναβιὡνων την αρχαίο χλωρίδα με
ενόε μικρού νησιού. 1:- τα" βαση τα ιστορικό αρχεία. 21.24. 33