Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΡοπγΡτοΣ   Ερώτηση-καταΠέλτης
ςΑνακύκλωσΠ»
.ευθυνών για ._ Η· · για την Αλουμίνιον
Ι . #
=;τΠν τ0ξ||(Π φωἙ|α " ί »ί Η Ραχήλ Μακρή ζητά εξηγήσεις αΠό τον Π. Δαφαζάνη για
Έ Η η _ Π  _ τη μέχρι σήμερα ευνοϊκή στάση της ΡΑΕ αλλά και της ΔΕΗ,
›ΣΕ^' Μ Ἡ “ " Η Ι ' · ' “ - σε θέματα Που αφορούν την Αλουμίνιον του Ευ. Μυτιληναίου
ί3/Ί4 |ΟΥΝ|ΟΥ 2Οί5
ΙΙΙ Ο 
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡ|ΑΚΟΥ
Π ρομελετημενη
Ύ | “ Ι Ι
ΣῖἔἔἔἔΞίίἔἘἘ“ ρουκετα η ιεσης
»ί Το ΔΝΤ «χαλάει» τα σχέδια Αθήνας, Βερολίνου και Βρυξελλών σε μια ΠροσΠάθεια να αΠεμΠλακεί αΠό τις Πολιτικές αΠοφάσεις και να υΠερασΠιοτεί τον
τεχνοκρατικό του χαρακτήρα
»ί Τα λάθη του Ταμείου με την
Π0Λ|Τ|κΗ δι ΑθΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Νυννν.ἱαρορεἱ.ει·
ΣγΝΕΝΤΕγΞ" ελληνική «συνταγή» και το ΠάΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ: θος του Τόμσεν με τη λιτότητα
«Δεν μΠορεί να είναι καταγγέλλει ο διεθνής ΤύΠος
αΠών ο Σαμαράς αΠό την »ί Έτσι οδηγήθηκαν σε ναυάγιο
εΠανεκκίνηση της ΝΔ.» οι εκλογές ›ΣΕΛ.4-5,9
Μετα ησροιτησειε στο τσεηακι |ΕΛ.Πε.
Πρωτο μελημα
»ί Υπουργοί και στελέχη του
Παρόντος κυβερνητικού '
έ ΐ · '
ι . Η ¦_ η ασφαλεια
σχήματος Πολύ δύσκολα θα Η _ _ · - ι “τα  Ρ 7 ι
μΠορέσουν να Προωθήσουν ¦ τ ι_· _
τα μέτρα Που φέρνει ενδεχό- ί' "'ἑ ή _ · ” 
κ ζ . Ι '
'κι ι κτ Η ῦ
'  ΕΜ.
ΑΠΟΨΗ 6-7/6/20Ι 5
μενη συμφωνία με τους δα
νειστές ›ΣΕΛ. 6 Ψ
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Γ|Α ΤΟΝ ΟΦΗ έ  ¦Παίζουν...καθιιστέρηση ':ὑ ι
(και οι ησικτεε χάνονται) ί =
»ί Για την εΠόμενη μέρα του ΟΦΗ έχουν
εμφανιστεί εΠενδυτικές Προτάσεις δύο
σχημάτων, αλλά ο ερασιτέχνης καθυστερεί να δώσει το χρίσμα ·ΣΕΛ. 25-27
 Η μηορα Περασε_  _  _ Η
»ιΌΠως η «Α» είχε εΠισημάνει αΠό την Πρώτη , Κ ο ' μ9κἑΉ
στιγμή (6/6), η αίτηση της ΕΠΣ Θεσσαλίας για
την -με Προσωρινή διαταγή- έκΠτωση του ΔΣ. | Ι .
της ΕΠΟ έΠεσε στο κενό. »Ι Κίνδυνος για «α- ' '
Ποστρατεία» κάΠοιων μελών του ΔΣ. αΠοτελεί μόνο η Κάρτα Υγείας, τη δικογραφία της οΠοίας εΠίσης «τρέχει» ο ανακριτής Ε Ανδρεάδης Ρ Σελ. 24
ιιιΒιινιιιηιἩ| ·