Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Γέροντας Ιωσήφ: "Η Ελλάδα δεν θα έχει κυβέρνηση όταν επιτεθεί η Τουρκία"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
!3 ιογΝιον ΆΦιΕρΩινιΑ ΣΤΟΝ ΜΗ Η
Με ; ^^Ο ΜΜΜ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ.
35ο ΕτοΣ
Λι>. ΦΥΛΛΟΥ
(10801) 3701
Τ|Μ|·| Ί ΕΥΡΩ
Ύ Ο Ύ
0101011101 13 ιι έ ε
του Μεγαλο" ΜΜΜ
|'ΕΡ0Ν'|'ΔΣ |ΩΣ|·|Φ;¦
1.'  'ΜΙΜἔ“ ;.^ι”::_ Σ
41·> ` _  | _ Ρ 7 Η
.. ¦.. .
"Β Ε Ν Η Σ ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-7
Το μισό Αιγαίο δέσμευσε η Τουρκία εν
μέσω Τουριστικής περιόδου. ενώ ο τουρκικός στρατός προετοιμάζεται για βίαιη
διάβαση ποταμού στον... Έβρο! Κι όλα
αυτό την ώρα που οι δανειστές θέτουν
τέλεσίγραφα στην ελληνική κυβέρνηση
και την εξωθουν είτε στην υποταγή είτε
στη ρήξη με προσφυγή στις κάλπες!!!
Ο Άγιος Παί'σιος όμως προφήτευσε το διαμελισμό της λόγω των Κούρδων