Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: Τα βήματα για το μηχανογραφικόRecognized text:
ΕΦοΡιλ
ζ ο-διασταυρώσειε
 για καταθέσειε
“  και δηλώσειε
ΔιλπΡΑτκλτΕνΣΕιΣ
Τελευταια προσπαθεια για
συμφωνια στιε Βρυξελλεε
τή; ι
Δραματική τροπή παίρνει η διαπραγμότευση με οτόχό την επίτευξη συμφωνίας αναμεσα στην ελληνικη κυβέρνηση και τους δανειστές. καθώς
σημερα αρχίζει στις Βρυξέλλες ο τελευταίος γύρος συνομιλιών!
σελ. 3
νννννν.εαε|ίοίοτοεῳ .. Η ι . . · . . · . __ Ι _ ι _ 7 Ι  . λ · .
ΜΜΜ μ “·~··~
Β= -` δὲ
ΣΑΒΒΑΤΟ ί3 |ΟγΝ|ΟΥ ΖΟί5 η ί ΕΥΡΩ
Ϊ ί ῦΠίἶίΠΠζτΠ=Ξ]ΕίΟι: [Ξ.  η   Έ:
ο " Π ' ο Τελειώνουν
σε ένα μήνα
τα χρήματα
Οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ προειδοποιούν ότι υπαρχει κίνδυνος... στάσης
πληρωμών μετό τον Αύγουστο
Π σελ. 8
Οι τιιόιιιι:ι5αιόι που ενδιαφέρονται να υποβόλουν μηχανογραφικό θα το μηχανογραφικό δελτίο και σε πρώτη φύση να προβαίνουν σε κόποιε5
μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό του5 από την προσεχή Δευτέρα προσωρινέ5 προτιμήσει5 επιλέγοντα5 την «προσωρινή αποθήκευση».
και μετα για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλεία5 (ρ855νν0Γύ). Η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού θα γίνει μετα την ανακοίνωση
Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την των βαθμολογικὡν επιδόσεων των υποψηφίων στι5 πανελλαδικέ5, η
ηλεκτρονική διεύθυνση ηττρ://εχαιη5.ιτ.ιηιηεαυ.αον.αι, να μελετούν οποία αναμένεται το τελευταίο δεκαήμερο του ιουνίου. ι:ι σελ.τ
Η «μαχη» για τα μη
συνταγογραφούμενα
φαρμακο
Π σελ. 9
Μια.τοπη¦ιΜ Δ
20.θθθ αστυνομικοΒύε! `
Πρώτη στι5
εκτρώσει5 η Ελλαδα
 σελ. 10
 έ ` ί  Φουλ επίθεση στα
Σ" Φεροε για τη νικη
Π σελ. '8
στο θερμαι κο
Επίσημη πρώτη έκανε χτες ο «ί(ωσταντής»Ι το πρώτο από
τα τρία καραβάκια που βρίσκεται ήδη στη θεσσαλονίκη και
εκτελεί δρομολόγια θαλόσσιας συγκοινωνίας από το Λιμόνι ΠορότοσΠ στΠν ογωνίο
μέχρι την Περαία και τους Νέους ίΞιτιβόιτεςΙ στο πλαίσιο
πιλοτικού προγράμματος γ|(] ΠρΟΠΟνΠτΠ
Π σελ. |θ Π σελ. Η
ι”. οπη Καταλληλότητας θηλων 
ο της στα τέλη Φεβρουαρίου . ν
Στη θεσσαλονίκ
ξεκίνησετηλ -`
του 2009 ' Ι-·/ισημεραέχουνεξεταστείπερίπου6.5θθατομα  . . η η .ι _ .
απόΔτ >;. ουί8.θθθ-20.000 αστυνομικούς που υπηρετούν 'Ι “ι "3  Ϊ ί ι ή .
σε ρε όρεια Ελλάδα. τη θεσσαλία καιτην Ηπειρο£ι σελ." 11; ω;;; _ .