Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Τα SOS της δήλωσης για πιο "ελαφρύ" εκκαθαριστικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 θ » αι θ
"ὁ"°Μ^χ'λ χΕ^ΩΝο' οικονΜΕΝικοηλτΡιΑΡχΕιο
 ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝοΥΠοΛΕΩΣ
ἐξ “ ” “
ι Ρ|ΤΣΑΡΝΤ
ΧΑΡ|ΣΟΝ
ΜΥΣΤ|κΑ ΚΔ' ΠΛΓ|ΔΕΣ ΜΥ κΡΥΒογΝ ΤΑ ΝΕΑ ΦΠΡ0Λ0Γ|ΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Τα 808 Με δήλωσηε
για Πιο "ελαφρύ" εκκαθαριστικό
β Τι ηρέηει να ηροσέ- Ρ Υηοχρέωση > .ανεβαζουν · *  :Η ¦ἐἐἑ?
ζουν οι φορολογούμενοι να υηοβόλουν το λογαριασμό ι η  η ;ῖΞ 
κατά τη συμηληρωση δήλωση έχουν τα τεκμήρια για ι' | λ : Δ 
του αναμορφωμένου Ε] ακόμη και ακίνητα, |.Χ. και · ~ 7 Ϊ τ . Ν  
__ τα ενήλικα δίδακτρα ιδιωτικών τ ' ὰ _ ΣΕΝ^Ρ|^
> Οι αλλαγές στη διαδι- ηροοτατευόμενα σχολείων. Οκτώ ι 'ϊ τ ¦- ί ΑΣ
κασία και οι καινοτομίες τέκνα εφόσον έξυηνοι τρόηοι για . Κω ΜΝ, τ ,
στη ουμηληρωση των είχαν εισόδημα να καλύψετε τα Μ"9ξ'φ ἑνωΜ ι
κωδικών το 2014 τεκμήρια "σ νεο
κΑι ΑΠΟ
Τ|·|Ν Ε.Ε.
Στις Βρυξέῆῆες εσηευσμένα
Δραγασάκης, Πατιηός
@γιατιι σαι/ια ΠΡΟΣ ιι ΔΕΗ Μινι οι τι... πιο ΔοΣΕιΣ  
ΜΗ ':
ι ” · λ
ΔΥ|=|Ο κγι=>ιΔκι-ι
/ ” ΜΥΡΣ|Ν|·| ΛΑΜΠΡΑΚΗ
" όλα; κι=ι-ιτικι-ι
. τα: · Μ· 3Ξ: α η --···Γ-ό
,ι Ε _. Δ _ _ 7 ι ·
 ,Ντ €-:*Ηέ·"Ξ¦ Η»
' πιω· ·· Δι κι >·-τ τ
°“Μγ66Μι“
ΑΛΗθΕ|ΕΣ
τα την ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ των Μ..
ΜΗ ΣγΝτΑτοτρΑΦογΜΕΝΩΝ Μ&.
φλΡΜΑκοΝ ἐ Ω γ > ” ῦῦ ”Ϊ · ἶἶζ ο...
Ε|ΧΑ ^Ν^ΓκΗ 
 “ Αι·ι_ο.'@γχΑΓΩΓιΑ κΑ^ο¦ρ¦ΕΣ `
. έσῳζαΙτ0ν κόςμ0 ἑ!ΑἔΞτΠἑξολιο Η,
~ · έ'Ἑἔα|-κ> τ"ν κρ|σ" ητΡιοΔικοηΜοτΑτιΔι 
“ι εἐτ
ουῆευτηξ το 
με φόντο τη σημαία της
«τουρκικής θρόκης»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα