Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_` 12 ιοΥΝιοΥ   
Υ  οΣ ΦΥΛΛΟΥ ,
έἶἑ Τιμή: 
Νωνν.σεε'πεω8.ω
|·| ΠΛΗΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ η;;
 ΜΜΜ
 _ μιαοεση
στο ταξίδι
|σ' στη Μοσχα
Μ2Μ22_23 ΣΕ παατο πΛΑπο οι
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ¦ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ι ι Ο ΒΑΡΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΜΜΜΜ
ΑΒ κ “ πΡΑτινιΑτικΗ ΟικΟΝοινιιΑ ' ΜΜΜΑ
Ο ο . ο, | | ευκαιρίες
Καλπαζαυν τα 3,5 δισ. πιο πανω  ο _ Νέα φυγη Με
«κοκκινα δανεια» απο τον Γεναρη :  ΤΑΜΕΙΟ καταθέσεων “Ψ"“:;Μρω το ΕκΡιικτικο «κοκτΕιΑ» παν κτνπΑ τιΣ τΡΑπΕΖΕΣ . επενὁύτοισς
8 Ανησυχία για το νέα μέτρα. Γενικευετοι το κύμα στασης πληρωμών Δημοσίου και ιδιωτών ῦ  ων Μ) χιλ'
8 Ώρα μηδέν για το λιανεμπσρισ. 8.500 το νέα λουκέτο. 3 δισ. κατω ο τζίρος, - 48% η κερδοφορία ΜΑΜ ΜΕΞο“ωΜ ω. ω
Σ Στενοζουν βιομηχανία, εξαγωγές, τουρισμός. Τι δείχνουν οι αριθμοί και τι φέρνουν οι νέες αποφοσεις Ο Μι Τ|ΤΑΝ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΝΑΣτΡοΦΗΣ κΛπνιΑτοΣ Στο χ.Α. Ἡσ2Μ 
Στο τΡΑτιεΖι Η 9η ΠΑΡΑΤΑΣΗ τοΥ ΜΝΗΜοΝιοΥ
Η αισιοδοξία  '
και τα πρωτο _ἶ [ Χ ακομα το ' .
σ Ο Τσίπρα πιεστεί | Η Μέρκελ3«δαυλευει» Ο 3 '
Ποσο κοντοβ ιΟκΟ αστε σε το Ου ωνίο να «εγκοωλ£ίψει» η για Μ ισπονΜς Τιλἑε”ο Περ'βωον Γιούγκα)
στις ι8τουμἔνο; μ μ "φ Με" τους Ρωσαυς εκλογες υοποχσρηοη του ΔΝΤ
> _ _  25 ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ 13οΕκτοΣτΜπΜΜ ι °  'Οι Ο
ὲἐ:ΞΞ:ἑ8:ΗΟ0φΟωοΟ Ϊ η · η η' Ι ι η~Λ 9'  ο 
 ε ι να και το διαζυγιο
 Ο η η'  ο» Η«δυναπί»εταιρίατου,οιδιαπραγμοτευσεις
ΜεσαΑΑασαααεΜΑ ΜΜΜ Θεμογι“ωωωωΜωΜΜ ; 59ιῖἐεΠὲΥΨἐΤΜ0
Σελ. 35

Τελευταία νέα από την εφημερίδα