Πρωτοσέλιδο Αγγελιοφόρος: 11 χρόνια όλοι γνώριζαν!Recognized text:
ΔιΑπΡΛτπΛτιΞνΣιι
Υστατπ προσπαθεια
Πλατεία Αριστοτέλους¦ στην καρδια της Θεσσαλονίκης αύριο¦ από τις
ζ γ '. 10 το πρωί έως αργα το βραδυ¦ δυο διαφορετικές ομαδες θα έχουν έναν
γ και μοναδικό σκοπό: την ταυτόχρονη απόδραση από δύο πανομοιότυπα
'4 Ϊ δωματια καιτη συναντηση τους σε ένα τρίτα από το οποία θα δραπετεύη σει μόνον ο καλύτερος και πιο γρηγορος
σελ. 13
απεμπλοκιιε ενώ
ο χρόνοε τελειώνει
σελ. 3
Αγγεπιστρορο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝίΟΥ 2015 1 ί ΕΥΡΩ
“ΙΟ 29 Η 44
_Ιιν¦.5·ες .ι¦]?¦;μ(
νννννν.εςε|ἰοἱοτοεῳ
ίλ_  ' με ω¦ίῳύ ί-α¦ῷ [Ϊ _ λε __;ὶ1'!¦ ί _ ψ μείς Δ ε τα με __ μῳ
Χρ0ν| Η 
χρονια στα σχολεία
ο Χιλιαδες τα κενό από το Σεπτέμβριο
ο Χτες ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις
1.520 δασκαλων και νηπιαγωγών
Π σελ. 8 - 9
ο ο ι γ ν ρ ι ζα ν .
Στα κόγκελα...
ασημί;; ἑίΕΕ'ιἩ“ίΞ;η. προκύπτουν για την υπηρεσιακό μεταχείριση του γ|ο τ|5 ελλε|ψε|5
47χρονου αρχιφύλακα που στραγγαλισε την 7χρονη κόρη του, καθὡ5 Π Μ· '4
-όπω5 αποκαλύπτεται· εδώ και Η χρόνια είναι καταγεγραμμένη στον
υπηρεσιακό του φακελο η ψυχικό νόσοε από την οποία πόσχεύ Ο αρχιφύλακα5 είχε νοσηλευτεί στην ψυχιατρικη κλινικό του στρατιωτικού
νοσοκομείου «424» για μικρό χρονικό διαστημα το 2004!
Π σελ. τ
Συγκλονίζει ο διοικητη5
του νοσοκομείου «Εληί5»
Π σελ. '5
ΜΕΤΡΟ
θΕΣΣΑΛ0Ν|ΚΗΣ
ί00.000
αρχαιολογικό
ευρήματα... ξ· - , ` _ ζ ` Αγγελίὁη5 και Αρνεσεν
στο φω5 -_ _ ΜΜΜ" συμφώνησαν για Ι
. . »χ Ϊ . ` δ. “ Ι Ι Προηονητη ΚΟ' Παικτεε
Τονπολυτιμο«θησαυρο»ηουσυν- _ η _. ν .. _ Υ ;  Π λ 23
θετειτο συγκλονιστικο προσωπο σ _ · = , η Ι Ι σε .
ΤαδιαχρονικίςΘεσσ“Μνκν - .- -. - · - = Δ. των Ελληνων τουριστών
παρουσίασεχτεςοτο δημοτικό . `.·· ·7 '· _ Δ · Η:
συμβούλιοηδρΔέσποινα “ .' · Ι · · Π "λ- '2
Μακροπούλου¦τέως διευθύ- Ξ _ ` 7 “ ,Ϊ =' 1- α ί Ι Ι
ντριατης Εφορείας Βυζαντινών - . “ = · _; - θΕΣΣΑΛ0Ν|Κ|·| Ι Ι Στο Φεροε γιο τη νησι,
ΑΒχ:ΐ;ἡἶΐν η δ _ τ ο _ ' · «ΟΧ|» των εμπόρων στην ΠΠΟ|θρ|Ο σίγουροε ο Μορκορ|όν
κυριακατικη αγορα Π σελ. το ι:ι σελ. 24