Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Συμφωνία έως τον ΜάρτιοRecognized text:
ῖ|@τΐ Π - Π
“νι-Μ   Σ ΙΑ ννννννιιηετι8ιαηι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ ΙΙ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 - ΕΤΟΣ 680 ΔΡ
ΦΥΛΛΟΥ 20046 - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
ΑΥΞΛΝ0ΝΤΛΙ 0Ι ΕΚΡΟΕΣ ΙωΤΛ0ΕΣΕΩΝ - Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΕΥΔΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΗ το ΚΕΝΟ
Εκτακτη ρευστότητα 2¦3 δια. παρέχει η ΕΚΤ
Θετικό σημα από Φρανκφούρτη για στήριξη των τραπεζών
Σεμίακρίσιμη στιγμήτωνδιαηραγ- ανάσα ρευστότηταςστις Θληνικες ντας έτσι @ο σαφές μήνυμα στις
τράπεΖες μέσω του ΕΙΑ στελνο- αγορές. Τώρα οι τράπεζες. παρά
ματεύσεων. η ΕΚΤ έδωσε βαθιά
τις εκροές. ετων «μαξιλάρι» ρευστότητας 3 διο. › σελ. 4
Μυεδισ.ευρὡ
ΜΜΜΜ9βΜΜ3|610|6
Ηοεό8Ιιονν στη Νέα Υόρκη
Στάση αναμονης
κρατούν οι ξένοι
θεσμικοί επενδυτές
Ο «Βλέπουν» ειτε νδυτικές ευκαιρίες
στο χρηματιστήριο της Αθηνας; αλλά
Περιμένουν τη συμφωνια της κυβέρνησης με τους δανειστές › σελ. 9
Ιζαμπέλ
Λιμένα
Η εμβληματική συγγραφὲαε
τι" Λατινικής Αμερικιμ.
εινα ζωντανός μύθος
της παγκόσμιας λογοτεχνίας
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
Το Σαββατο το έκτο βιβλιο
Ευα Αουντι
Ενα μυθιστόρημα για την αιωνια γυναικεία
Μονὴ και τη· .οι και μια Μοτερ·
τη ; .λα τινικὴ; Αμερικη;
Εναλλακτικές Θεραπείες
από τη Εατοι1886
Ομοιοπαθητική - Αρωματοθεραπεία
· Φι·τοθεραπεια · Ρεοι.εΞοι.ο·ιια
Ι ·.,~ .ως
ί ί ιτΜ4·οΜααιΛΠΟυ55Ε
Ι Εναῆῆακτικέε
ί η θεραπεΙεε
Σχέδιο για εννεάμηνη Παράταση της δανειακης σύμβασης
Συμφωνία έως τον Μάρτιο
Σ ομβιβαοτικη Πρόταση Μέρκελ για ιτλεόνασμα Ζ %
και δέσμευση για αναδιάρθρωση του χρέους
Ο Η αυξηση του τιλεονάσμα- η ζ;
τος από 0,750/ο σε 10/0 --  “'
οδηγεί σε μέτρα 1,8 δισ.
Ο Στο Βατοἔτοιιμ της 18ης
Ιουνίου η οριστική λύση Ϊ
για εκταμίευση των δόσεων “χ 
Φ Η 8&Ρ υποβάθμισε
την ελληνικη οικονομία
Καθυστερήσεις στην είσιιραξη των εσόδων αιιό το Δημόσιο
Μέι' εμποδίων η υποβολή
δηλώσεων στο 'Ι'αΧί8ησι
Ο «Βραχυκυκλωμα» με την έναρξη
της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης Αριθμός 8Μεω'
των εντύπων απο τις επιχειρησεις Ο χρεωωκές
Ο Ευθύνες στη |ενικιΙ Μαμματε|α Εσόδων ω Μ
Ανέτοιμος ο μηχα νισμος 199ωῖΒ2
ΜΜΜ!" από νωρίς το Μ Μ μπω υποβολή ............................................ ..
ΠρωἰστοΤωάεηετ,τοοποἰο φορολογικών δηλώσεων Ο Π|σϊωϊ'Κές
αδυνατούσε ναανταΠοκρι- από τις εΠαειρήσεις.
ορατή η παράταση ”5615”
Ι Ο Μηδενικές 3 ω
στις προθεσμιες . -.. κ
° Μόλις ΜΜΜ δηλώσω σε σύνολο .............................  ...Ι ί .... .9.
6 εκατ, έχουν υποβληθεί έως τωρα Μ 
Πρακτικά αδύνατον να βέβαιη η Παράταση του- 160.126 230
τηρηθεί η Προθεσμία της λάκισιονκατά δεκαπέντε
30ης Ιουνίου. Θεωρείται ημέρες) σελ. 3
ΜυεΜΜίαβρἰσκονταιΕλλάδα
και δανειστές. Στην τριμερά συνάντησητουΑλ.ΤσἰτιραμετηνΑγκ. Μέρκελ
και τον Φρ. Ολάντ αιτοφασἰστηκε η εντατικοποίηση τωνδιαβοιιλεύσεων για
γεφύρωσητων διαφορών. Συζητήθηκε
η Πρόταση της Αθηνας για Παράταση
του Προγράμματος έωςτον Μάρτιο του
2018. «Κλειδί» ηαπσδοκά Πλεονάσματος 1% του ΑΕΠ, με την ελληνικά
Πλευρά να επιδιώκει 0,8%-0,9%. Στο
τραπέζι και η Πρόταση για την αναδιάρθρωση του Χρεους› σελ. 4 - 5
ΣΤΟ 1,9 ΔΙΣ. 01 0ΦΕΙΛΕΣ
Αυξάνονται
οι δόσεις
0Π0Πληρωμής
χρεών στη ΔΕΗ
Ο Στο ένα τρίτο του τζιβου
ΠΚ ΜὑΜζ αντιστοιχούν
οι «κοκκινοι» λογαριασμοί
Ο Στο 200 εκατ. ανέρχονται
οι λιτξΜθεσμες οφειλές
Φορέων του Δομικά»
Ο Μειώνεται η προκαταβολή
να Μαι σε “Μαννα
διακανονισμώ των οφειλών
Σε αύξηση του αριθμού των δόσεων για την εξόΦληοη των ληξιπρ6θεσμων λογαριασμὡα αλλά
και σε εκτεταμένους ηλεκτρονικούς ελέγχους. ώστε να αντιμετωπιοθούν οι κακοπληρωτές.
προχωρείη ΔΕΗ. ΣύμΦωνα με
Πληροφορίες την επόμειη εβδομόδα το διοικητικό συμβούλιο της
επιχείρησης αναμένεται να αποΦασίσει νέους ευνοϊκούς όρους
για την αποπληρωμή των «κοκκινων» λογαριασμών > σελ. 7