Πρωτοσέλιδο Fair Play:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Η! 'ΗΒΗ ΒΩΔΩΜ ΜΕ" ΕΕ!ΣΒ_Μ!1 ΕΕ!¦ΣῖΩΔΕ1 ΣΕΒ ΕΠ!!
Μ|1 ΠΕΝΕΔ!! ΕΕΑσμΕ¦ «ΩΑ |'|Α|ΞΩΥΜ Εΐ Η· ΕΩΝ|κΗ1
Κ Χ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 333 | ΠΕΜΠΤΗ 11/06/2015 'ΤιΜΗ:1,3ο€ ΕΞ)
Η ΑΘΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ι Ι Ι Ζ
ειναι ετοιμος να Ι
δώσει τσ «οκ»
_ · 'γ η ἘΧειένσ
Π ψ πρσΒῆμστισμό...
Ι:] / Χ
ΠΑ κοογΤ κΑ· ΜΕΤτΡΑΦΕ
 Θ ΣΑΒΒ·ΔΗΣ 18 '
1  Χ' η'
¦ Ζ Η·
1 έ“` .1 γ - 
η  _ Η ή μ ή 1 “ ~ 7 Η
ι›|οῆ6 προπονητές > Δ    “  τ ϊ πΡοΒΛΗΜΑ ΜεΜΝτκΦοΡΝτ,
των ακαδημιων ·. ΦΜΑΠ-1 Σε ΜπΡεΜεΡ... - - 7
Οι πιτσιρικό6ες ' ,Γ > ` =~' 1 γ Ύ _ ,¦ Ο μ ι
σργίσσσν Μ - 7 έ κ
στο Ι· . 1 _ 1 ςὶ
“ 1 “ 1 _ α ρ Έ Ά
σ ω . ί  .
Αῆκσζόρ   ,
 «ΑΚΟΜΗ ΚΔ' Με ΕΝΑ ΧΕΝ»
' ' Σὺὺέντεσξη
 4 «ΑκεΝΑ»
μ ' ακα"
- ἔΜπα·νω
Να παἱξώἰ›!
Δι“βἀ6π ων «ΜΜΜ»
11 06
 ` “ἱζ!ΕΞ“Έῖ1 ῳἑ;ιε ¦, =ΗῖΕ`ωΕΠ  ΕἩΞ;1ζἶΠ1ζἐΞΞ
ΚΑΒΑΛΑ¦ ΜΠΑ|ΝΕ| ο ΑΝΤΩΝ|0Υ
ΜῆὲΜῆἩλΕ τ·Ατοῖἶ - Νοκ" ΠΑ το ΜΕΛΛοΝ τὁγ ΜΑΜ" 101 εκΑΝΕ Μο ΜΜΜ"
ἐΠἑΜῷ  'ΕΔ ΝἐΔ ε ΛΕΩ ΜΜΜΨΕ|Σ# .1 ΕΑΒΔἑκ;Η1Ν!Ω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα