Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Μας τα κάνατε... δόκτωρ Σόιμπλε
Newspaper website WebsiteRecognized text:
···.·_.
ΠΟΝΤ'Κ|
'ο ` ἶ ς › [
"Ο"'||(|
εΒΔοΜΑΔ·Α·Α ΠΟΛ'Τ'ΚΗ | ΣΑΤ·Ρ·κΗ |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ
Μ.τοροΜἱΚἱ.ετ πωπω 11·ονΜογ2ο15/Μ“¦2€ο.ιΜ
ας τα κάνατε...
“Μ ›8 Μ
«Μασάζ» κα· Βγάζω" «Μ»
π8·Μχία εν ΜΒ· ΒΕ. και ΗΜ με
συμφωνίας την “από μας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα